2018.06.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. április 25.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség reakciója az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) mai ítélete kapcsán
„Egyik szemem sír, a másik nevet: egy részről tiszta szívből örülünk annak, hogy a három éve elkezdett strasbourgi eljárás ezennel véget ért és a mai ítélet értelmében várhatóan idén év végéig a magyar állam átutalja a MET-nek a megítélt összeget. A mi "sikerünk" a többi zsidó, keresztény és más vallású, jogfosztott egyházak számára is bátorítás lehet: van értelme küzdeniük a jogaikért.

A Strasbourgban részben megnyert perünk eredményeként a magyar állam kifizeti az elmúlt években visszatartott egyszázalékos felajánlásokat, elismerve az alkotmánysértést. Ugyanakkor továbbra is a senki földjén vagyunk, mert a technikai számunkat, az egyházi státuszunkat továbbra sem kaptuk vissza, a jövőnk bizonytalan.

Hiába rendelkezik jogerős bírósági ítélet arról, hogy a státuszától megfosztott MET számára egyházként is felajánlható a személyi jövedelemadó egy százaléka, az adóhatóság törvénysértő módon jár el, amikor nem teszi lehetővé az elektronikus bevallásban való átutalást.

Ha az Alkotmánybíróság a következő hónapokban nem hoz számunkra kedvező döntést, akkor újból a strasbourgi bírósághoz fordulunk, mindaddig, amíg a kormányzat nem kezd el törvénytisztelő módon viselkedni.”

Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
elnöke