2018.06.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. április 30.
"Ez nem bánatpénz"
Hárommillió eurós (mintegy 935 millió forintos) kártérítést és 2250 euró perköltséget ítélt meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (MET) az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az új magyar egyházjogi törvénnyel kapcsolatban korábban megállapított jogsértések miatt.

A jogszabály miatt annak idején kilenc Magyarországon bejegyzett kisegyház is keresetet indított. A strasbourgi törvényszék már 2014-ben megállapította: a szabályozás sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkelyét (amely a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság kérdéskörét szabályozza), valamint a gyülekezés és egyesülés szabadságával foglalkozó 11. cikkelyben foglaltakat, de a kártérítés mértékéről eddig Iványi kisegyházának ügyében még nem született döntés.

A MET vezetője lapunknak azt mondta: "A kartérítés nem jelenti azt, hogy jóvátételt kaptunk, hanem hogy kifizetik elmaradt járandóságunk egy részét. De még ez sem biztos, ráadásul új eljárást kell indítanunk ha továbbra sem kapjuk vissza egyházi státuszunk, amit három éve meg kellene tennie a magyar államnak."

Iványi szerint ma is a "senki földjén" vannak, miközben továbbra is ellátják az államtól átvállalt feladatokat. Tőlük, a 3500 sanyarú sorsú gyerekünktől, a dolgozóinktól, s nem tőlünk lopták el azt a pénzt, nem istentiszteletek tartására kell. Ez nem bánatpénz - mondta Iványi, aki szerint az összegből legfeljebb az elmúlt években felgyűlt tartozásaik egy részét tudják kiegyenlíteni.