2018.06.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. május 17.
Kedves Egyesületi Tagtársunk, Barátunk!
Örömmel értesítünk, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület évi rendes közgyűlését 2017. május 31-én (szerdán), 13 órakor tartjuk a WJLF (Budapest, Dankó u. 11.) Bruce Kline termében (nagyelőadójában). Amennyiben, a közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a második alkalmat még aznap (május 31-én) 14 órától tartjuk.


Napirendi pontok:

- Beszámoló a 2016-ban elvégzett munkánkról, közhasznúsági jelentés ismertetése, 2016-os éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, számviteli törvény szerinti beszámoló,
- szakmai beszámoló, közhasznúsági jelentés, pénzügyi beszámoló elfogadása,
- 2017. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása,
- A 2017. évre fizetendő tagdíj mértékének meghatározása,
- Tisztségviselők megválasztása,
- az egyesület tevékenységi körének módosítása
- az egyesület alapszabályának módosítása a tevékenységi kör változásra, valamint a Polgári Törvénykönyv 2017. január 1. napján hatályba lépett rendelkezéseire figyelemmel

A Közgyűlésre minden tagot és érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretném emlékeztetni Egyesületünk azon tagjait, akik az elmúlt évben esetleg nem fizették meg a tagdíjat, hogy legyenek szívesek mielőbb pótolni elmaradásukat!

Budapest, 2017. május 8.

                        Üdvözlettel:

                                                                                          Iványi Gábor
                                                                                         elnök
Meghívó - PDF