2018.06.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. június 14.
A REWIND - Rehabilitation Way In New Direction című projekt nemzetközi zárókonferenciájáról
Az Oltalom Karitatív Egyesület partneri részvételével, a megvalósulás végső szakaszába érkező REWIND - Rehabilitation Way In New Direction című projekt nemzetközi zárókonferenciáját tartotta a portugál partner Barcelos-ban 2017. június 7-8-án a Mobility Friends civil szervezet telephelyén. Az olasz koordinációban, spanyol, osztrák, portugál, görög, román és magyar részvétellel kidolgozott, HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/6629 számú projektet az EU JUSTICE programja finanszírozza. A projekt záró partnertalálkozóján és a konferencián az OKE-t Szalay András projekt menedzser és Zatykó Judit szociológus képviselték.


A konferencia keretében az olasz koordinátor részletesen ismertette a projekt fő szellemi termékét, az IMAP - Integrated Model of Active Participation modellt. Ez az Aktív Részvételen alapuló Integrált Modell egy többdimenziós és interdiszciplináris modell, melynek haszonélvezői azon kiskorú bűnelkövetők, akik kábítószerrel élnek vagy visszaélnek, és amely a rehabilitáció folyamatában és a társadalmi és oktatáson keresztüli befogadásban érintett szociális és egészségügyi szakértőket szólítja meg.
E rehabilitációs és reintegrációs program célja, hogy operacionális, a deviáns és kábítószerfüggő kiskorúak valamint családjaik és a fiatalkorúak igazságszolgáltatása és az egészségügyi valamint a jóléti rendszer működtetői felé irányuló beavatkozások reflexiójára és értékelésére szánt módszertani eszközöket kínáljon abból a célból, hogy kezeljék és társadalmilag befogadják ezeket a kiskorúakat, valamint hogy megelőzzék bűnelkövetővé válásukat és/vagy visszaesésüket. Mindez innovatív multidiszciplináris csapatmunkával érhető el.

A partnerek panel diszkusszió keretében ismertették a modellel kapcsolatos szakmai visszajelzéseket. Ennek keretében Zatykó Judit elvégezte és bemutatta a modell SWOT analízisét.

A projekt munka október közepéig tartó periódusában el fog készülni egy kézikönyv és egy tréning anyag szakemberek számára.