2018.06.24
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. augusztus 01.
Jelentkezz a pótfelvételin a Wesleyre!
Elindult a pótfelvételi, a felvi.hu-n elérhetők a Wesley János Lelkészképző Főiskola által meghirdetett képzések. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, legkésőbb 2017. augusztus 7-ig lehet, és csak egyetlen képzés jelölhető meg. A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 26-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is felvételiztek.

A Környezettan (Bsc) szakra emelt szintű érettségi nem szükséges. A szociális munka BA; és a pedagógia BA szakokra jelentkezőknek rendelkezniük kell emelt szintű érettségivel. Az emelt szintű érettségi kiváltható egy korábban szerzett diplomával. Azok számára, akik az emelt szintű érettségi bevezetése előtt szereztek középfokú végzettséget (2005 előtt), a Főiskola a pótfelvételi eljárásban is felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát szervez.

A pótfelvételi során kizárólag önköltséges képzések indulnak.
Jelentkezni kizárólag az e-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére.


A pótfelvételin meghirdetett szakok:


ALAPKÉPZÉSEK:


    - Szociális Munka Szak (BA) 7 félév
    - Környezettan Szak (BA) 6 félév
    - Pedagógia Szak (BA) 6 félév
    - Hittanár-Nevelőtanár (MA) 5 félév
    - Hittanár-Nevelőtanár (O) 10 félév
    - Teológia (O) 10 félév


Jelentkezni lehet digitálisan a felvi.hu oldalon!

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK:

(felvételi lapok letölthetők a Főiskola honlapjáról)

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 14.

    - Családkonzulens/Családterapeuta 4 félév
    - Drámapedagógia 4 félév
    - Erdő- és mezőgazdasági környezettan 4 félév (angolul is)
    - Komplex művészeti terapeuta 4 félév
    - Környezet- és tájvédelmi menedzser 4 félév (angolul is)
    - Környezetbiztonsági és közlekedésforgalmi menedzser 4 félév (angolul is)
    - Környezethigiéniai menedzser 4 félév (angolul is)
    - Környezettudományi és biztonsági menedzser 4 félév (angolul is)
    - Mediáció a segítő szakmában 4 félév
    - Szociális munka traumatizált emberekkel 4 félév
    - Szociális programszervezés 4 félév
    - Társadalmi kommunikáció és média 4 félév
    - Utcai szociális munka 4 félév


Bővebb információk: www.wesley.huMiért a Wesley?: https://www.youtube.com/watch?v=PlrHCmnwNvI


* * *

Kedvezmény a felvételizőknek (50-90%)!

Tisztelt Felvételizők!

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a rászoruló és hátrányos helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését továbbra is fontosnak tartja. Vállaljuk, hogy alapképzéseinken meghirdetett önköltséges képzési formában résztvevők számára ez évben is kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk a pótfelvételi eljárás során azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándékozóknak, akiknek az anyagi helyzete miatt ellehetetlenülni látszik felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:

    - azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult; vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű; vagy családfenntartó; vagy nagycsaládos; vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzés önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;

    - azon hátrányos helyzetű hallgatónak, akiknek a gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk.

A képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést
és étkeztetést tud biztosítani.

( Forrás: wesley.hu )