2018.11.12
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. október 10.
Rewind - Meghívó
Az Oltalom Karitatív Egyesület Rewind (Rehabilitation Way In New Directions, projekt azonosító: HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/6629) c. projektjének záróeseménye a droghasználó fiatalok hatékonyabb esetkezelését helyezi a fókuszba. Célja a nemzetközi együttműködés által kidolgozott modell bemutatása, ami a társszakmák és az érintettek széleskörű bevonásán és együttműködésén alapul.


A rendezvényre elsősorban drog prevenciós és –rehabilitációs szakembereket várunk, valamint az érintett fiatalokat és hozzátartozóikat. A rendezvényt a XIII. kerületi Prevenciós Központtal együttműködve tartjuk.

Időpont: 2017. október 13. 15.00-18.00
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem, Bp. VIII. ker. Dankó u. 11.

Program

15:00 - 15:10 Köszöntő, a REWIND projekt bemutatása, dr. Szalay András, projektmenedzser

15:10 - 15:30    Az IMAP modell bemutatása, Zatykó Judit, kutató

15:30 - 16:00 Interaktív kvíz

16:00 - 17:30 Kiscsoportos műhely

17:30 - 18:00 Freestyle rap

18:00 - Kötetlen állófogadás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információt a szalayandras@wjlf.hu e-mail címen, illetve a 06 20 519 5518-as telefonszámon tudunk adni.