2018.12.15
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. január 12.
Wesley Főiskolánk felhívása
Tisztelt Felvételiző! Tisztelt Továbbtanuló! A Wesley János Lelkészképző Főiskola segítséget nyújt mindazoknak, akiknek a felsőoktatási jelentkezéshez emelt szintű érettségi letétele szükséges, illetve javítani szeretnének korábbi érettségi eredményükön, és kellő számú jelentkező esetén felkészítő tanfolyamot indít történelem és társadalomismeret érettségi tantárgyból.


A nyolcvanórás tanfolyamok 2017. február és április között minden szombaton 9 és 16 óra között kerülnek megrendezésre.

A részvételi díj 40.000 Ft.

Azok számára, akik jelentkezéskor Főiskolánkat első helyen jelölik meg, a tanfolyam ingyenes,
Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj kétszeresét - 57.000 Ft – nem haladja meg a részvételi díj 20 000 Ft.

Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjat – 28.500 Ft – nem haladja meg a részvételi díj ingyenes.

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik Főiskolánkra adják be felvételi jelentkezésüket.
Jelentkezni lehet postán (Barna István főtitkár, Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11.), illetve e-mailben lehet a fotitkar@wjlf.hu  címen.

Jelentkezési határidő:  2018. január 15.

A jelentkezéskor kérjük megjelölni a jelentkező nevén kívül:

• elérhetőségeit,
• érettségi vizsgája tényszerű vagy tervezett évét,
• részvételi díjkedvezményezési igényét, és a jogosultság igazolását, valamint azt, mely
• tantárgy felkészítő tanfolyamán szeretne részt venni.