2019.02.23
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. október 04.
Megbékélés Háza Hangversenysorozat
Endreffy Attila orgonaestje – 2018. október 29.

2018.10.29_plakat_A3_2(1)Bach: Dór toccata, BWV 538:1

         Korálfeldolgozások az Orgelbüchleinből

         – Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 599

         – Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ, BWV 639

         – Alle Menschen müssen sterben, BWV 643

Vivaldi–Bach: a-moll concerto, BWV 593

Rheinberger: Cantilena, op. 148, no. 11

Kapi-Králik Jenő: Halleluja

Pikéthy Tibor: G-dúr toccata, op. 101