2019.02.23
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. június 27.
Rólunk
A Csillagszálló kulturális utcalap az Oltalom Karitatív Egyesület által 2006 óta kiadott különleges, a hazai kulturális lapkínálatban páratlan kiadványa. Első száma Göncz Árpád ajánlásával látott napvilágot. Célunk az volt, hogy a lap létrehozásával egyfelől újszerű módon segítsük a hajléktalanok életét, másfelől a kortárs magyar irodalom ifjú tehetségei és kiválóságai számára kívántunk új fórumot teremteni.

Fontos célkitűzésünk az érzékenyítés – a Csillagszálló egyedi társadalmi küldetése e téren megkérdőjelezhetetlen. A társadalom figyelmének felkeltésén túl számos fővárosi egyetemista az igényes olvasnivaló mellett szakmai forrásként, évfolyamdolgozatokhoz, diplomamunkához hasznosítja folyóiratunkat.

A kulturális magazin árusítása nem pusztán munkalehetőséget biztosít hajléktalan terjesztőink számára, hanem alkalmat a kapcsolatfelvételre és önmaguk elfogadtatására, miközben az érdeklődő a lap árát messze felülmúló, igényes olvasnivalóhoz jut. A folyóirat 361 forintos vételárának a fele a terjesztőt illeti, másik fele pedig a lapkiadás költségeit csökkenti.
Neve az utcai szakzsargonból származik: a csillagszálló lakói mindazok, akik a szabad ég alatt töltik az éjszakát.
A lap Budapesten jelenleg a Dankó utcai Könyvesházban és az Írók Boltjában kapható, de találkozhatnak vele hajléktalan terjesztőnknél a Deák téri aluljáróban, vagy a lapbemutató rendezvényeken. Hogy minél többen megismerhessék a folyóiratot, nyitottunk az alternatív terjesztési formák felé: a lap előfizethetővé vált, és irodalmi esteken, ugyancsak hajléktalan emberek segítségével, népszerűsítjük.
A Csillagszálló kezdetben évi tizenegy alkalommal, majd 2011-től negyedévente, de bővített, immár lapszámonként 80 oldalas terjedelemben jelenik meg. Tematikus számaiban a szépirodalmi, publicisztikai és szociográfiai írások olyan alapvető emberi léthelyzeteket, létkérdéseket járnak körül, mint a hajléktalanság, a psziché, a prostitúció, a törvényen kívülre kerülés, valamint életünk olyan meghatározó élményeit dolgozzák föl, mint a gyerek, a kórház, az iskola, az áldozat vagy az ünnepek. Utóbbi témafelvetéseinkkel a jelenlegi magyar társadalmi élet problémáira keressük a válaszokat, ennek jegyében jelent meg az Otthon, a Civil, a Szabadság című lapszám.
A Csillagszálló kulturális utcalap pótolhatatlan eleme a kortárs magyar szépirodalmi lapkínálatnak, egyedüli fóruma a társadalmi szolidaritás és érzékenyítés területének.

Felelős kiadó: Oltalom Karitatív Egyesület, Iványi Gábor elnök
Főszerkesztő: Pálfi Anna
Szerkesztő: Hradeczky Mónika
Irodalmi szerkesztő: Weiner Sennyey Tibor
Címlap: Karikó Szabolcs
Tipográfia, tördelés: Kiss Barnabás
Szerkesztőség: 1086 Budapest, Dankó utca 9.
Tel.: +36 20 470 3434; e-mail: csillagszallo@gmail.com


Lapunkról az interneten is elérhető: www.oltalom.hu
https://www.facebook.com/csillagszallo/?fref=ts