2017.05.26
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2013. április 11.
Impresszum - Csillagszálló kulturális utcalap

Felelős Kiadó:
Oltalom Karitatív Egyesület

A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke

 

Főszerkesztő:
Pálfi Anna

Szerkesztő:
Hradeczky Moni

 

Elérhetőségek:
Postacím: Oltalom Karitatív Egyesület Csillagszálló folyóirat, 1410 Budapest, Pf.: 200.
Cím: 1086 Budapest, Dankó utca 9.

E-mail: csillagszallo@gmail.com
Telefon: 06-20-470-3434

 

Legyen a barátunk a Facebookon: http://www.facebook.com/csillagszallo

 

A Csillagszálló kulturális utcalap támogatója: Nemzeti Kulturális Alap, www2.nka.hu