2017.11.22
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. október 04.
Néma ima hajléktalan sorsra jutottakért
"Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. Kitépte reménységemet, mint valami fát, Letördelt körös-körül: tönkrementem... ...kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok... ...könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim." (Jób könyve)
2017. szeptember 29.
Wesley médiaképzési nyílt nap
2017. október 5., 17.00 óra
2017. szeptember 28.
Hangverseny a békásmegyeri Megbékélés Házában
2017. október 30. hétfő 19.00 óra: Tóth Zsuzsanna (fuvola) és Endreffy Attila (zongora) hangversenye Verdi–Liszt: Aida-parafrázis C. Ph. E. Bach: d-moll fuvolaverseny, III. tétel Schubert: Bevezetés és variációk az „Elszáradt virágok” című dal témájára Enescu: Cantabile és presto Génin: Traviata-fantázia
2017. szeptember 26.
REWIND: Oltalom a Megállónál
Az Oltalom Karitatív Egyesület projekt csapata a Megálló Csoport Alapítvány, Budapest József utcai központjában járva megosztotta a REWIND projektben szerzett tapasztalatait, az IMAP kézikönyv elméleti és gyakorlati vonatkozásait és megismerte a vendéglátók eredményesen használt sziklamászó terápia gyakorlatát a függő helyzetben lévő fiatalok elterelése érdekében.
2017. szeptember 23.
Médiaképzés a Wesley Főiskolán
Főiskolánk neves újságíró- filmes- és rádiós szakemberekkel együttműködve (mint például a teljesség igénye nélkül Auth Magda rádiós, Fiala János újságíró, Tímár Péter filmrendező) jó hangulatú, családias légkörű, gyakorlatorientált, színvonalas képzéseket indít. Olyan jelentkezőket várunk, akik a gyakorlati ismeretek elsajátítása után munkába szeretnének állni a felsorolt média-területeken.