2019.03.19
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. március 18.
Köszönet!
Az Oltalom Karitatív Egyesület számára nagy öröm, hogy karitatív, kulturális rendezvényeit, és társszervezete, az Oltalom Sportegyesület által szervezett, országos Fair Play Football Roadshow bajnokságainak lebonyolítását a jövőben az Expodom által felajánlott, kiváló minőségű, gyorsan összecsukható sátor segíti.

 
Az Oltalom Karitatív Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre 1989-ben, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, csoportok, és egyének (hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és magányosok) együttérző, segítőkész támogatását. Az Egyesület célja: a rászoruló, társadalom perifériájára jutott embereknek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése. Munkánkat azzal a hittel végezzük, hogy bármelyik gondozottunk visszasegíthető egy emberhez méltó életbe. Türelmesek és szolgálatkészek igyekszünk maradni akkor is, ha valaki csak egy adott pillanatban igényel minimális támogatást ahhoz, hogy átmenetileg jobban érezze magát, és útját továbbra is egyedül folytathassa.

Társszervezetünk az Oltalom Sportegyesület több mint egy évtizede használja a sportban rejlő különleges erőt arra, hogy hátrányból induló gyerekeknek és felnőtteknek segítsen, és jobb hellyé tegye a világot, amelyben élünk. Ingyenes edzéseket tart öt helyszínen, a sportot használva arra, hogy támogató szolgáltatásaiba is bevonja a velük focizókat: álláskeresésben, lakhatási, tanulási, családi ügyekben segít, nyelvtanfolyamot kínál. Edzők és szociális munkások dolgoznak karöltve, hogy a sportolók és családjuk élete teljesebb legyen. Az OSE által szervezett Fair Play Football Roadshow hetedik éve hozza össze a pályán helyi közösségek különböző csoportjait. A pályán találkozó csapatok bíró és síp nélkül játszanak, a szabályokat pedig közösen hozzák, képzett mediátorok segítségével. A Fair Play meccseken alkalmazott football3 módszer által elszigetelt, akár egymással konfliktusban is álló társadalmi csoportok lépnek párbeszédbe egymással, akik a pályáról kilépve, mindennapjaikba is magukkal viszik a kooperációra törekvő együttélés szellemiségét. A közös focizás során egymás új arcát ismerik meg, oldottabb hangulatban, konfliktusok helyett közös élmények mentén kommunikálva kerülnek közelebb egymáshoz.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Expodom Kft.-nek azért, hogy munkánkat a jövőben az általa felajánlott piaci sátor segítségével tehetjük könnyebbé és eredményesebbé!


Logo - Expodom.hu