2019.04.21
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. augusztus 21.
Pótfelvételi eljárás szakirányú továbbképzési szakokon a Wesley János Főiskolán!


Jelentkezni lehet  a következő továbbképzési szakokra:

Családkonzulens
Drámapedagógia
Erdő- és mezőgazdasági környezettan
Környezet- és katasztrófavédelmi menedzser
Környezet- és tájvédelmi menedzser
Környezetbiztonsági menedzser
Környezethigiéniai menedzser
Környezettudományi és biztonsági menedzser
Mediáció a segítő szakmákban
Szociális munka traumatizált emberekkel
Szociális programszervező
Társadalmi kommunikáció és média
Utcai szociális munka


Jelentkezési határidő 2018. augusztus 31.