2019.04.21
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. augusztus 30.
Iványi Gábor tájékoztatása támogatóinknak
Kedves Barátaink, Testvéreink, Támogatóink! Hálásan köszönöm mindazok támogatását, akik anyagiakkal, természetbeni adományokkal vagy aláírásukkal támogatták a menekültek ügyében indított akciónkat.Az aláírás és támogatás fogadását szeptember 3-ával felfüggesztenénk. Ennek egyik oka, hogy időközben a kormány meghátrált, és a hírek szerint enged (a Helsinki Bizottság Strasbourg irányában tett lépéseinek következtében is) embertelen álláspontjából.

Miután az ügy jogi háttere változatlanul tisztázatlan, figyelmünk nem lankadhat, amíg jogszabályokkal is ellenőrizhető módon nem kötelezik magukat a hatóságok arra, hogy minden menedékkérőt emberségesen kezelnek, és az elemi igényeiket (étkezés, stb.) figyelembe veszik. Mivel az országgyűlési képviselők bejuthatnak a határzónába, eddig főleg velük együttműködve tudtunk a felajánlásokból adományokat bejuttatni.

Úgy látjuk, hogy ezekre változatlanul szükség van. Megemlítem azt is, hogy amikor nem adhattuk át az élelmiszert, akkor ezt a szerbiai oldalon bíztuk olyan önkéntesekre, akik az elmúlt évek során aktívan segítettek azoknak is, akik Tompán és Röszkén keresztül próbáltak meg nyugat felé tovább utazni. Bátorítani akarjuk a képviselőket, hogy folyamatosan ellenőrizzék a hatóságok munkáját. Mi magunk is lankadatlanul figyelemmel kísérjük az események alakulását, és ahogy tudunk, segítséget nyújtunk.

Beszámolok arról is, hogy egyházközpontunkban folyamatosan működik egy olyan kis befogadó állomás, amit a Bevándorlási Hivatal is igénybe szokott venni, noha immár két évtizede semmiféle anyagi támogatást nem biztosít a számunkra.

Ígérem, hogy minden jó (és rossz) fejleményről időről-időre tájékoztatást adok. Még egyszer hálás köszönetemet kifejezve, mindenkit szeretettel és tisztelettel üdvözlök:
 
Iványi Gábor
 
Budapest, 2018. augusztus 30.