2019.04.21
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2019. február 05.
Köszönet az Expodomnak!
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számára nagy öröm, hogy karitatív, kulturális rendezvényei lebonyolítását a jövőben az Expodom által felajánlott, kiváló minőségű, kerti sátor segíti. Az Expodom cég a gyorsan összecsukható pavilon eladója.
 
 
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szolgálni akar a szükségbe jutott embereknek akkor is, ha azok más világnézetet vallanak. Segíteni kíván az embereknek emberi méltóságuk és erkölcsi felelősségük felismerésében egy olyan korban, amelyben az elszemélytelenedés egyre nagyobb kísértés, és ahol növekszik az önzés és közömbösség mások nyomorúságai iránt. Szeretnénk minden lehetőséget kihasználni arra, hogy gyógyító és mentő szolgálatot végeznünk ott, ahol fáradozásainkat igénylik. Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében 1981. október 1-i hatállyal törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. A felekezet a Magyarországi Metodista Egyházból vált ki. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az Oltalom Karitatív Egyesülettel és az Oltalom Sportegyesülettel szoros együttműködésben végez az egész országban karitatív munkát.
 
Társszervezeteink az Oltalom Karitatív Egyesület és az Oltalom Sportegyesület több mint egy évtizede használja a sportban rejlő különleges erőt arra, hogy hátrányból induló gyerekeknek és felnőtteknek segítsen, és jobb hellyé tegye a világot, amelyben élünk.
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Expodom Kft.-nek azért, hogy munkánkat a jövőben az általa felajánlott kerti pavilon segítségével tehetjük könnyebbé és eredményesebbé.
 
Budapest, 2019. január 24.

Iványi Gábor
elnök


Az Expodom weboldala: https://www.expodom.hu/


https://yt3.ggpht.com/a-/AN66SAw_vKaOjhEFIq8sUcBZ21iKKouZugS_OuNGdg=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no