2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. december 26.
Napokig gyalogoltak a szegény gyerekek
Iskolákat tart fenn, hajléktalanokról gondoskodik az egyházügyi törvény következményei miatt egyre nehezebb körülmények között az Oltalom Karitatív Egyesület.

Iványi Gábor lelkész egy beszélgetésben elmondta: nem az egyházat, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget félti elsősorban. Abba "nem szólhat bele az állam. Ha azért valakit bezárnak, mert az egyházát egyháznak nevezi, vagy addig büntetgetik, míg minden vagyonát el nem veszíti, és a végén már nem tud mással ellenállni, mint hogy az utcán tart istentiszteletet, az rendben van... Azt már ismerem, négy és fél éven át az utcán és mindenféle pincékben prédikáltam."Van azonban sok ezer rászoruló ember, akiket közvetlenül fenyegetnek az egyházat és az egyesületet érintő szorongatások. Kiépítettek "egy nagy hajléktalanellátó rendszert, itt vannak iskoláink kivétel nélkül halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel. Anyagi nehézségeink voltak mindig, de ha elveszik a legális kiegészítést, ezt is fel kell adnunk."

Büszkén említette az abaújkéri iskolát: Abaújkéren, nem egészen ötven gyerekkel átvették ezelőtt hét-nyolc évvel az intézményt, 2011-ben ötszázhetven gyerekük volt, és a következő évre is több mint kétszázan jelentkeztek. "Nem tudjuk majd leültetni őket, annyira népszerű az iskola. Több szakmában adunk szakmunkás-bizonyítványt."

Iványi Gábor elmondott erről egy történetet: "60 kilométerről elindult három gyerek gyalog - mert annyira nem volt pénzük, hogy járműre üljenek -, hogy időben odaérjenek, és jusson nekik kollégiumi hely, mert csak száz hely van... Jöttek három napon át a nyomorultak."

"Összeszedtünk lányokat, akik az útszélen álltak, és szakmát kaptak. Megcsináltuk azt a családos napközit, ahol a bölcsődés korúak is ott lehetnek. A lányanyák a szünetben kijönnek, megszoptatják őket, aztán visszaülnek az iskolapadba. Szakmát kapnak és leérettségizhetnek."

Az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke, Iványi Gábor lelkész az idei karácsonyról a Vasárnapi Híreknek elmondta: a galád állami felelőtlenséget, ami országszerte 3200 rászoruló iskolásukat érintette az idén, feledtette a sos-sok jólelkű ember segítsége, így minden gyermek családja kapott ajándékot.

Egy nagy felajánlásból 200 tonna tűzifát juttattak el szegényeikhez.

A Közép-Európai Egyetemen kézirat- és kottaárverést rendeztek értük: ebből majdnem 2,5 millió forint anyagi segítség gyűlt össze.

A Klubrádió elnök-vezérigazgatójának, Arató Andrásnak egy fotográfiája egymillióért kelt el az Oltalom oltalmazottjaiért. Saját kis házi vásárt, árverést is tartottak a Wesley János Lelkész- és Szociálismunkás-képző Főiskola kertjében, ahol 400 ezer forintnyi bevétel jött össze a rászorulókért.

Vasárnap 600 szeretetcsomagot és 600 új cipőt vittek önkénteseik Miskolcra.
"Az igazi keresztény értékek nem elvont, vallásos, dogmatikus értékek, hanem nagyon gyakorlatiak: a szegények melletti elkötelezettség, az igazság melletti elkötelezettség, az értékrombolással szembeni állandó, stabil magatartás" - mondta Iványi Gábor az idézett beszélgetésben. - "A politikai életben az igazság útján való megmaradás, a lemondás arról, hogy hamissággal, ravaszsággal előnyöket érjünk el. Tehát ez a rögösebb, keskenyebb út melletti elköteleződés az, ami kereszténnyé is teszi az embert, Krisztus-követővé. A keresztény szó ugyanis nem azt jelenti, hogy megkeresztelt, hanem hogy olyan, mint Krisztus. Tegyük fel a kérdést: Krisztust hol tudnánk Magyarországon ma felfedezni?" 
                                                                                                                                                                                                                                                         Szerző: Tamás Tibor   |   Forrás: STOP/Vasárnapi Hírek/Mozgó Világ