2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Oltalom Tanoda

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Sporttal, tanulással a hajléktalanságból” programjának keretében a 2006/2007-es tanévtől indult útjára az Oltalom Tanoda. A program célja az oktatás, képzés eszközeivel visszavezetni hajléktalanjainkat a munkaerőpiacra. A tanulók számára egyéni oktatási stratégiát alakítottunk ki, az oktatás idejét szabadidejükhöz igazítottuk. Az általános iskolai tanulmányok mellett szakmák tanulására is lehetőség nyílik. Ezek kínálatát a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki. A szakmák tanítása előtti szakmai orientációs szakaszban lehetőség van a kiválasztott szakmák gyakorlati megismerésére, illetve szükség esetén a szakmaváltásra is. Tanulóink az alábbi szakképzésekből választhatnak: bolti eladó, épület és bútorasztalos, nyomdai szakember, burkoló, villanyszerelő, festő-mázoló, kőműves, hegesztő, varrodai munkás. A 2006/2007-es tanévben 48 hajléktalan kezdte meg tanulmányait.