2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2010. április 21.
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
A Csillagszálló kulturális utcalap lapbemutatóval egybekötött rendhagyó irodalomórák szervezésére és megtartására vállalkozik. A lap a kortárs kultúra közvetítésének egyik fontos fóruma kíván lenni, célja és sajátos terjesztési formája révén egyedülálló kezdeményezés a művelődés-érzékenyítés-elfogadás együttes rendszerében. Lapbemutatónk keretében a szerkesztőség tagjai beszélnek e Csillagszálló szellemiségéről, meghívott szerzőink pedig felolvasásokkal adnak ízelítőt a kortárs magyar irodalomból. A lap havonta, tematikus számokkal jeleink meg, ezért egy-egy irodalmi anyagrészhez, de akár osztályfőnöki órák témájához is jól illeszthető. A szerkesztőség tagjai valamennyien rendelkeznek pedagógusi tapasztalattal. Budapesti és vidéki meghívásoknak is örömmel teszünk eleget. Hívjon, írjon, érdeklődjön! csillagszallo@oltalom.hu