2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2015. március 09.
Idősotthon Szolnok
Egyházunk 2011. December 29-én adta át működtetésre a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség /továbbiakban/ MET Szolnok Oltalom Idősek Otthonát 54 férőhellyel Szolnok kertvárosában.

Az épület kitűnő adottságokkal rendelkezik, klasszicista stílusban épült, világos, napsugaras ház, hatalmas kerttel. Jó levegőjéről a Tisza gondoskodik, melynek holt ága itt folyik a Napsugár utca végén. Az ingatlan alapterülete 1040 négyzetméter, 3db kétágyas és 13 db négyágyas szobával, minden szobához tágas fürdőszoba és WC tartozik.
2012. január 24-én költöztek be az első lakók, június elsejére mind az 54 férőhelyet elfoglalták. Az intézmény ezt követően teljes kihasználtsággal működik. A 2012-es évben az elhelyezésre várakozók száma folyamatosan
meghaladta 14 főt.

Szervezeti felépítés:

Az intézmény fenntartója a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, munkáltatói jogokat az egyház elnöke gyakorolja.

Az intézmény munkáját az Intézményvezető (lelkész-teológus végzettséggel) irányítja. Felelős az általa vezetett intézmény színvonalas működéséért, fejlesztéséért, a hatékony gazdálkodásért, a jogszabályok és helyi rendeletek által hatáskörébe utalt feladat ellátásért, a hatályos jogszabályok betartásáért és betarttatásáért.
Szakterületének megfelelően (egészségügy, szociális, mentális) elkészíti a szakmai munkához szükséges, az intézmény egészére vonatkozó szakmai anyagok tervezetét. Kérésre naprakész szakmai információt és gyakorlati útmutatást ad valamennyi vezető kollega és munkatársai számára. Segíti az intézményi szinten keletkező munkahelyi, szakmai problémák megoldását, közreműködik a mentálisan egészséges munkahelyi légkör kialakításában, megtartásában és valamennyi munkaterületen ellenőrzést végez.
Összegzett véleményéről a Fenntartó részére szóban és írásban beszámol.
Főnővér (diplomás ápoló) feladata az intézményben működő szervezeti egységek munkájának koordinálása, a szolgáltatások személyi, tárgyi feltételeinek, valamint a szükséges szakmai anyagok biztosítása és a gazdálkodás.

A MET Szolnok Oltalom Idősek Otthona a szociális ellátások körébe tartozó feladatait az Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában (SzMSz) leírtak szerint, szervezeti egységben látja el.

Szolgáltatásaink:

Idősek Otthona
Otthoni Szakápolási Szolgálat                    
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

Ellátottak köre:

Az idősek otthona a nyugdíjkorhatáron túli, vagy a 18. életévet betöltött tartós betegséggel rendelkező, ápolásra, gondozásra szoruló jelentkezőket fogadja. Az otthon házaspárok befogadására is alkalmas.

Az Idősek Otthonába felvehető, aki:
a város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik,
korábban a város lakosa volt és jelenleg más település szociális otthonában lakik,
közvetlen hozzátartozója a város lakosa,
más településen lakik.
Ez a felsorolás egyben sorrendiséget is jelent az elhelyezés igénylésében, de az otthonba való bekerülést a beadott kérelmek sorszáma - a kötelezően előírt nyilvántartás szerint-, illetve azt az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete határozza meg.

Fontosnak gondoljuk, hogy az intézményi elhelyezésre várakozók már a beköltözést megelőzően tájékozódhassanak az otthon által nyújtott szolgáltatásokról, láthassák a környezetet, ismerkedjenek meg a bentlakókkal, a dolgozókkal, választ kaphassanak a felmerült kérdéseikre. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az elhelyezésre várakozók rossz egészségi állapotuk okán egyre kevésbé tudnak élni ezzel a lehetőséggel.

Az idősek otthonában 54 férőhely áll rendelkezésre, a tartósan  ellátásra, gondozásra - ápolásra szorulók részére:
54 férőhelyen fogadunk végleges elhelyezést igénylő időseket (vagy 18. életévet betöltött tartós betegeket), akik önmagukról saját lakásukban gondoskodni nem tudnak, egyedül élők, vagy családtagjaik gondozásukat nem tudják vállalni, szociális helyzetük, vagy egészségi állapotuk alapján intézményi ellátásra szorulnak.
A lakók nyitottak, közvetlenek, a szobatársi konfliktusok, súrlódások mellett is igyekeznek egymást elfogadni – ez azonban rengeteg odafigyelésnek, törődésnek az eredménye.

Teljes körű ellátás tartalma:

Az idősek otthona teljes körű ellátást biztosít, mind a tartós, mind az átmeneti ellátást igénylők részére. Az ellátás típusa szerint nem teszünk különbséget a szolgáltatások biztosítását illetően, a lakóknak egyformán rendelkezésére állnak a szolgáltatások.
A korszerű elhelyezési feltételeket: négy (13 db), illetve kétágyas (3 db) szobákat, az idősek igényeihez igazított berendezési és felszerelési tárgyakkal, szobánként beépített szekrénnyel, minden szobához közvetlen fürdőszobával, a lakhatási feltételek biztosításával (fűtés, világítás, víz,- csatornaszolgáltatás, szellőző berendezés).  kívánságra hűtőszekrény, televízió szolgálja a lakók kényelmét.
Az intézmény biztosítja a rendszeres tisztálkodást, a tiszta, higiénikus környezetet. teakonyha, orvosi szoba, ebédlő, társalgó, nővérszoba, társalgó, könyvtár, foglalkoztató helyiség, betegszoba és irodák állnak rendelkezésre. Az épület földszintes, biztonságos, teljes körűen akadálymentes.
Az idős emberek komfortérzete akkor igazán jó, ha a színvonalas gondozás mellett olyan belső és külső környezet veszi körül őket, amely egyszerre esztétikus, biztonságos és megfelel az időskorból adódó sajátosságoknak. Fontos a környezet állandósága, mert a mozgás biztonságát, a kiszámíthatóságot jelenti az idős ember számára. A folyosókon elhelyezésre kerültek a lakók által készített, illetve az adományként kapott alkotások.

Ahhoz, hogy az intézményben lakó idősek veszély esetén azonnali segítséget tudjanak kérni minden szoba és mellékhelyiség nővérhívóval ellátott.
Az ebédlő, társalgó kijárata nagy ajtókkal a kertbe nyílik. A közvetlen zöld környezet, alkalmas arra, hogy alkonyatkor az idősek kiüljenek, beszélgessenek. A nyári rendezvényeinken is jól tudtuk hasznosítani az épület ezen adottságát.

Az intézményhez tartózó kertet lakóink nagyon kedvelik az esztétikus, fából készült szaletli alá ki tudnak űlni, hűsölni, beszélgetni, valamint a programok, rendezvények során is jól tudjuk hasznosítani.


Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Idősek Otthona, Szolnok

Cím: 5000 Szolnok, Napsugár u. 19.
Intézményvezető:  Lakatos Anka