2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Éjszakai Szálló


Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület
Intézmény neve: Éjjeli Menedékhely
Intézmény vezető: Rákos András
Címe: 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszáma: (06-1) 210-5400/ 103. mellék
Férőhelyek száma: 100 , krízis időszakban 130


Az Oltalom Karitatív Egyesület 1992 nyarán kapta meg 99 év használatra felújításért cserébe a VIII. kerület Dankó utca 9 szám alatti ingatlant. Az eredetileg mészárszék céljára szolgáló épület több éve állt már kihasználatlanul, rendkívül romos állapotban. Az épület egy részét Egyesületünk 1992. decemberében tudta megnyitni a rászorulók előtt, pályázati források bevonásával jelentős mértékű felújítás után. Az 50 férőhellyel megnyitott Éjjeli Menedékhely, 1993-tól 100 férőhellyel fogadja az önellátásra képes, vagy önellátásra csak segítséggel képes, illetve más egyéb lakhatással nem rendelkező férfiakat, ideiglenes elhelyezést biztosítva számukra. Az átmeneti szállókról kiszoruló, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére életmentő szolgáltatásokat biztosító, azonnali igénybevételre lehetőséget adó menedékhely.
Ellátottak száma: 100 fő, krízis időszakban (október 1-től április 30-ig) 130 fő.

Vendégeink intézményünkben az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
- egy éjszakára saját, névre szóló ágy,
- tisztálkodás,
- ruhamosás, ruházat pótlása (adományokból)
- ételmelegítés,
- okiratok megőrzése a szállón való tartózkodás ideje alatt,
- hiányos, elkopott ruházatuk térítésmentes pótlása,
- információ és tájékoztatás biztosítása,
- lábadozó, a kórházból kikerült, vagy kórházi kezelésre váró, illetve a nem krónikus betegséggel küzdők részére, akik közül a folyamatos ápolást és orvosi segítséget igénylők az Oltalom Kórház és Orvosi Rendelő szolgáltatásait vehetik igénybe,
- mentálhigiénés segítség nyújtás,
-TV és filmnézés, kikapcsolódás, szabadidős programok igénybevétele,
- ingyenes tea és pékáru osztás,
- újságolvasási lehetőség,

- szociális munkás segítsége

Hivatalos ügyintézés:
- álláskeresés, kapcsolatfelvétel a munkaadókkal,
- átképzési-, továbbképzési lehetőségek felkutatása,
- hivatalos iratok (papírok) beszerzése,
- társadalombiztosítási ellátások ügyintézése,
- további lakhatási lehetőségek felkutatása,
- más szociális ellátással foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartás.

A szinte folyamatosan működő Éjjeli menedékhelyen a legegyszerűbb bekerülési rendet alakítottuk a ki, figyelemmel az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévők ellátására:
- jelentkezés az ügyeletesnél,
- a Házirend elfogadása,
- érvényes ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás,
- illetve 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír.

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai teljesen térítésmentesek.
A felvételre került hajléktalanok adatai a „fekvésrendbe” kerülnek bejegyzésre. A szociális munkás, szociális gondozó vezeti az éjjeli menedékhely szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó dokumentációt.
A szociális munkások rendszeres információt és tanácsadást biztosítanak a hajléktalan személyek élethelyzetéhez igazodó problémák megoldásában.