2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. május 03.
"Atyám Háza" Időskorúak Gondozóháza - Nyíregyháza

A nyíregyházi, Bessenyei tér 9. szám alatt lévő Atyám Háza a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ötödik ilyen idősek-intézménye az országban.

Az egyházi munkának része az idősek egészségügyi és szociális gondozása. A nyíregyházi Atyám házában 16 idős embert tudnak elhelyezni, akik teljes körű ellátásban részesülnek. A gondozóház a hivatalos, törvényi keretek között nyitott minden társadalmi réteg felé.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a nyíregyházi gondozóház további bővítését is tervezi, hiszen a felső szint még kihasználatlan. Emellett szándékukban áll, hogy a régi parókiát is átalakítsák az idős ellátás számára, a lelkészlakás pedig máshol kap majd helyet.Elérhetőségek:

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
nyíregyházi gyülekezete
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 10
Tel: (42) 506-042, (70) 318-35-40
e-mail:  met.nyiregyhaza@gmail.com
Web: http://metkapolna.hu/kapcsolat.htmlHír a megnyitásról: https://www.nyiregyhaza.hu/atadtak-az-idosek-otthonat-2017-03-02

Képek a Gondozóház 2017. március elsejei avatóünnepségről:
http://metkapolna.hu/-atyam-haza--avato.html