Az egyesületen belül működő Népkonyhánk 1993. december 1-től fogadja a hajléktalan nőket és férfiakat.

Az utcákra kiszoruló, az éjjeli menedékhelyeket rendszeresen látogató, döntően az utcán, közterületeken élő hajléktalan emberek részére nyújt a népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál melegételt. Sajnos nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy a környékbeli kispénzű emberek, nyugdíjasok is rákényszerülnek arra, hogy igénybe vegyék ezt a szolgáltatást.

A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek, legalább 800, maximum 1200 kcal-t kell tartalmaznia.Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászoruló emberek hétvégeken és ünnepnapokon se maradjanak ellátás nélkül, ezért ez a szolgáltatásunk az év minden napján igénybe vehető!

A Népkonyha nyitvatartási ideje: minden nap 12.00-13.00 óráig, az étkeztetés több turnusban történik. Az étkeztetést az egyesület szomszédságában működő Wesley János Lelkészképző Főiskola büféjével kötött szerződés alapján biztosítjuk.

Önellátásra képes felnőtt nők és férfiak részére nyújt napi egyszeri egy tál melegételt. Főként az egyesület egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevők köréből.

A Népkonyha célja, hogy napi rendszerességgel egy tál meleg ételt nyújtson a rászorulóknak, valamint, hogy a téli időszakban jelentkező fokozott veszélyeket (fagyás, lehűlés, betegségek) a meleg ételhez jutással csökkentse.

Az intézmény területén a bejutási kritériumoknak megfelelő vendég az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

  • napi rendszerességgel egy tál meleg ételt
  • információ és tájékoztatás biztosítása

A felvételre került hajléktalanok adatai az „Ebédeltetési sorrend” elnevezésű dokumentumba kerülnek bejegyzésre.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja:

  • jelentkezés a Népkonyhai étkeztetés igénybevételére,
  • a Házirend elfogadása,
  • nagykorúság (18. életév betöltése),
  • folyamatos igénybevétel esetén érvényes fertőzőbetegség-mentességet igazoló okirat (1 hétnél nem régebbi ÁNTSZ által kiadott Fertőtlenítési Igazolás, fél évnél nem korábbi tüdőszűrő papír).

A Népkonyha szolgáltatásai teljesen térítésmentesek!

Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület
Intézmény neve: Népkonyha
Intézmény vezető: Rákos András
Címe: 1086 Budapest, Dankó u.9.

Telefonszáma:
(06-1) 210-5400/ 104

Ellátottak száma: minimum
150 fő