Rólunk:

 • Felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatás
 • Szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységek
 • Nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés
 • A társadalom perifériájára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése
 • A magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítségével kapcsolatos tevékenységek
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet
 • Mindezekhez kapcsolódóan tudományos tevékenységek, kutatások, felmérések készítése

Hajléktalanok szociális gondozása:

 • Éjjeli menedékhely – két telephelyen 200, téli időszakban 280 férőhely
 • Nappali melegedő – két telephelyen 250 férőhely
 • Szociális iroda – két telephelyen 3600 fő/év
 • Népkonyha (napi 150 adag ebéd)
 • Férfi átmeneti szállás (50 férőhely)
 • Női átmeneti szállás (64 férőhely)
 • Utcai szociális munka (5200 fő/év)
 • Jogi segítségnyújtás
 • Lelkigondozás

Családgondozás:
Az ország 6 pontján működik “Oltalom központ”, innen végzik munkatársaink családgondozó tevékenységüket.

 • Évente több alkalommal 500-600 családot támogatunk
 • Nyaranta 150 gyermeket üdültetünk Hejcén

Hajléktalanok egészségügyi ellátása:

 • Fűtött utca (15 kríziságy)
 • Háziorvosi rendelő (5000 fő/év)
 • Fogászati ellátás (500 fő/év)
 • Bőrgyógyászati szakrendelés (1200 fő/év)
 • Mentőszolgálat (napi 24 órában működik)
 • Kórházi ápolási osztály (30ágyas, 500fő/év)
 • Pszichiátriai részleg (20 ágyas)

Gyermekvédelem:

 • Családok átmeneti otthona (28 férőhely)

Időskorúak gondozása:

Idősotthonok:

 • Budaörs (48 férőhely)
 • Békéscsaba (29 férőhely)
 • Esztergom (23 férőhely)
 • Hetefejércse (32 érőhely)

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Vasárnap és csütörtökön áhítatot tartunk azok számára, akik ezt igénylik
 • Minden intézményünkben meghatározott napokon kézműves foglalkozásokat tartunk művészettanár vezetésével, önkéntesek részvételével
 • A hajléktalanok részére heti két alkalommal osztunk ruhaneműt
 • Hajléktalanoknak, szociálisan hátrányos helyzetű embereknek heti két alkalommal futball edzéseket tartunk az Oltalom Sportegyesület szervezésében
 • Az Oltalom Kulturális Kör hajléktalanokból, szociális munkásokból álló zenekara folyamatosan várja az érdeklődőket a közös zenélés örömére
 • Csillagszálló kulturális utcalap terjesztése hajléktalanok aktív bevonásával
 • Hajléktalanokat segítünk visszavezetni az oktatás, képzés eszközeivel a munkaerőpiacra; tanulóink több szakképzésből választhatnak

Menekültek, elemi csapások kárvallottjai és határon túl élők támogatása:

 • Határon belüli és túli árvízkárosultak, a világ különböző térségeiből más nyomorúság miatt menekülő családoknak és egyéneknek nyújt segítséget az egyesület. A BM, az ENSZ, illeve egyéb szervek által az Egyesülethez irányított külföldi személyeket 25 férőhelyen fogadja a budapesti menekültszállásunk.
 • Külföldön bajban jutott magyarok: Dél-Amerikában fogvatartott magyar nők és férfiak életkörülményein szeretnénk javítani. Az adományokból élelmiszert, szállást és a magyarországi rokonokkal való kapcsolattartás költségeit fedezzük.
 • Éhező afrikai gyerekek támogatása: Évek óta segítjük az etióp Mekelle falu lakosságát. Az adományoknak köszönhetően iskolai felszerelésekkel, gyerekeknek ruházattal és cipővel, vízszállításhoz szükséges szamarakkal és tárolókkal segítjük a közösség boldogulását.