Az Oltalom Idősek Központja több szolgáltatást nyújt, a település és a kistérség lakosai számára:

  • étkeztetést (kiszállítással is)
  • házi segítségnyújtást a kérelmező lakásán
  • idősek részére nappali ellátást, idősek klubját,
  • falugondnoki szolgáltatást a településen lakóknak,
  • idősek otthonát, amelyet az ország bármely településén élő igénybe vehet. Az intézmény szakmai célkitűzése több irányú: az idős emberek, a községben és a kistérségben élő hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, lakosság ellátása, az önkormányzat feladatainak segítése, szolgáltatások biztosítása, békés, kiegyensúlyozott időskor megteremtése.

Étkeztetés

Célunk a településen élő, szociálisan rászoruló idős, beteg, fogyatékos, hajléktalan lakosok ellátása napi egyszeri meleg étellel. Az arra igényt tartók számára a házhoz szállítást és diétás menüt is biztosítunk.

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás keretében biztosítjuk a saját lakáson történő gondozást, akiknél önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges az otthoni segítség, akár azonnali krízishelyzetben (rövid időre), vagy folyamatosan. A célunk az, hogy az idős ember minél tovább élhessen a saját környezetében. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

Idősek nappali ellátása, idősek klubja

A kistérségben élő, de elsősorban a Hetefejércse lakosainak nyújtunk szolgáltatást, az igénylők szociális, egészségi, mentális állapotához igazodóan a helyi igényeknek megfelelően programokat szervezünk, személyre szóló szolgáltatásokat biztosítunk, vállaljuk hivatalos ügyek intézését, tájékoztatást szolgáltatások igényléséhez. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Falugondnoki szolgálat A falugondnoki szolgáltatásunk célja a kicsinyke, megközelítőleg 300 fős település infrastruktúrális hátrányainak csökkentése az idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, kisgyermekes anyák, gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok körében. A szolgáltatás térítésmentes.

Idősek Otthona

Az Otthon 32 személy részére nyújt ápolást, gondozást. Tartósan (véglegesen) kérhetik elhelyezésüket mindazok az idősek napi 4 órát meghaladóan gondozásra szorulnak, vagy velük egy háztartásban élők (házastárs, élettárs, testvér, fogyatékos közeli hozzátartozója), vagy akik hosszabb ideje betegek, betegségük, fogyatékosságuk miatt önmagukat nem tudják ellátni.

Az otthon demencia betegségben szenvedőket is fogad.

Az idősek otthonában teljes körű ellátást biztosítunk, amely tartalmazza: a 24 órás szolgálatot, ápolást-gondozást, napi háromszori étkezést, mentális segítséget, szükség esetén ruházati ellátást, mosást, textíliát, alapgyógyszert, orvosi alapellátást, a szabadidő tartalmas eltöltését, közösségi programokat.

Az Idősek Otthona erre a célra készült épületben, kétágyas szobákban látja el lakóit, felszerelésében, feltételeiben van mód az egyéni igények teljesítésére (saját bútorzat), környezetében rendkívül barátságos, nyugodt, csendes. Az elhelyezésért, a szolgáltatásokért havi rendszerességgel térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj 2011. évben 63.900.- Ft/hó, amelynek személyenkénti összege függ az igénylő jövedelmétől, vagyoni helyzetétől, de magasabb ennél az összegnél nem lehet. Az otthon alapgyógyszereket biztosít, emellett az egyéni gyógyszerszükségletet – jövedelemtől függően – kell a jogszabályok alapján megfizetni.

Az Idősek Otthonába kérhetik felvételüket – az ország bármely településéről – azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik önmagukról saját otthonukban, környezetükben nem tudnak gondoskodni, betegek, ápolásra és gondozásra szorulnak, nincs közvetlen segítségük, vagy nincs hozzátartozójuk, és az intézmény vezető által végzett gondozási szükséglet vizsgálat alapján önellátási képességük saját környezetükben csökkent, tartós gondozásra van szükségük, amelynek időtartama meghaladja a napi 4 órát. Ezen kívül fogadjuk az igénylőkkel legalább egy éve együtt élő házastársukat, élettársukat, testvérüket, fogyatékos közeli hozzátartozójukat. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy bíróság által kijelölt törvényes képviselője – saját kezűleg aláírt – kérelmére történik, amelyet kitöltve az Idősek Központja részére, kell megküldeni. A kérelem nyomtatványa – a jogszabályban előírtaknak megfelelően- több részből áll: személyes adatok (melynek kitöltése nem kötelező), az ellátás igénylése, az egészségi állapotra vonatkozó adatok, jövedelem- és vagyonnyilatkozat, a gondozási szükséglet megállapításának igénylése.

Amennyiben Ön érdeklődik az Idősek Otthona iránt, gondolkodik azon, hogy kérje az elhelyezését, kérjük e-mailben, telefonon, vagy személyesen keressen minket, vagy az Idősek Központjában az intézmény vezetőt, hogy bővebb információt adhasson Önnek lehetőségeinkről, hozzásegítse ahhoz, hogy körültekintően tudjon dönteni, ezért bátran keressen bennünket. A kérelem letölthető a honlapunkról.
Nagy szeretettel várjuk érdeklődését, és reméljük, hogy segítséget nyújthatunk Önnek!

Oltalom Idősek Központja – elérhetőségek:

4843 Hetefejércse Rákóczi Ferenc u. 32. Medvés Erika intézményvezető, Telefon: 70 9774983
MET Iroda – 1068 Budapest, Dankó u.11. Telefon: 06-1-314-0668

 

A Wesleystudio-Wesleysmedia kisfilmje központunkról:

Jelentkezési kérelem

Az Otthon 32 személy részére nyújt ápolást, gondozást. Tartósan (véglegesen) kérhetik elhelyezésüket mindazok az idősek napi 4 órát meghaladóan gondozásra szorulnak, vagy velük egy háztartásban élők (házastárs, élettárs, testvér, fogyatékos közeli hozzátartozója), vagy akik hosszabb ideje betegek, betegségük, fogyatékosságuk miatt önmagukat nem tudják ellátni.

Térkép