Régen dédelgetett terve és imádsága volt a MET nyíregyházi gyülekezetének, hogy valamilyen szociális intézményt alapít, mely követi metodista elődeinek példáját, kifejezi az erőtlenek melletti kiállásunkat, az értük való szolgálat iránti elkötelezettségünket. A Gondozóház 2017. május 2-án nyitotta meg kapuit, 4 lakóval, június közepén pedig már teljes kihasználtsággal működtünk.

Az épület, mely 625 m2 alapterületű egykori polgári családi ház, a belvárosban, jól megközelíthető helyen, kis belső udvarral rendelkezik. Átalakítás után az intézményben 4 db 4 ágyas szoba (Tv, éjjeli szekrény, beépített szekrény, mosdókagyló, fürdőszobai polc), társalgó, 2 WC-zuhanyzó (férfi, női), 2 WC (férfi, női), vendég WC, nővér pult, nővér szoba, nővér WC, orvosi szoba, pince (mosoda, raktár, kazánház), étkező (személyi felvonóval), tálaló-melegítő konyha került kialakításra. A szobákban 12 nő és 4 férfi lakó elhelyezésére nyílt lehetőség.

Az intézmény fenntartója a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó u. 11.),

A nyíregyházi idősek otthonáról

Jelentkezési kérelem

Gondozóházunkban 16 férőhely áll rendelkezésre, átmeneti jellegünk miatt nincs szükség a gondozási szükséglet vizsgálatára. A kérelem benyújtása után sorszámmal látjuk el a kérelmeket és ez, illetve az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete, az esetleges soron kívüli indok alapján kerülhetnek felvételre a lakók.

Térkép

A szolgáltatásunk célja, feladata:

Az Atyám Háza országos felvevőkörzettel, idős emberek szociális intézményi gondozását látja el. Intézményünk arra törekszik, hogy a szakmai jogszabályok előírásainak megfelelően, magas színvonalú szakmai és etikai értékeket képviselő otthonként működjön. Célunk az otthonban élő idős emberek életminőségének javítása, a békés, kiegyensúlyozott időskor megélésének segítése, az átmeneti krízishelyzetekben segítségnyújtás. Biztosítjuk az egyéni szükségletekhez igazodó, személyre szabott gondozást, fontosnak tartjuk a tevékeny, aktív életet, az itt élők családi-, közösségi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, ápolását és az otthon nyitottságát.

Intézményünk szolgáltatásai a teljes körű ellátás és gondozási tevékenység keretében valósulnak meg. Korszerű elhelyezési feltételek mellett biztosítja az éjszakai és nappali tartózkodást, lakhatást, nyugodt pihenés feltételeit, személyi tisztálkodásban való segítségnyújtást. Szobáink az idősek igényeihez igazított fa illetve kórházi ágyakkal, éjjeli szekrénnyel, ruhás szekrénnyel, tv-vel mosdóval vannak berendezve. A társalgóban 2 hűtő, tv, könyvek állnak a lakók rendelkezésére. Az épület földszintes, akadálymentes, biztonságos. Mivel 6 fő demens ellátott gondozására van engedélyünk, ezért ügyeltünk az ő biztonságukra, tájékozódásuk megkönnyítésére is. A falakon kapaszkodó van felszerelve, a női fürdő, WC színes virággal van megjelölve. A folyosókat festmények díszítik, a társalgót a lakók munkái, fényképei teszik hangulatossá. Az intézmény belső, biztonságos udvarát lakóink nagyon kedvelik, jó időben szinte az egész napot ott töltik, kertészkednek, valamint programjaink, rendezvényeink során is jól tudjuk hasznosítani.

Napi háromszori (szükség esetén ötszöri és diétás) étkezést biztosítunk, a reggelit-vacsorát saját tálaló-melegítő konyhánkban készítjük el, figyelve a dietetikus által előírt kalória mennyiségekre. Az ebédet a Joób Olivér Szeretetszolgálat szállítja. Külön figyelmet fordítunk a folyadékbevitelre, mindig rendelkezésükre áll tea vagy limonádé.

Szükség szerint ruházattal, textíliával látjuk el a gondozottakat, az ágyneműt és ruházatot mosodánkban rendszeresen tisztítjuk.

Egészségügyi alapellátás keretében a szükség szerinti alapápolás, gondozás, felügyelet, a személyi higiéné biztosítása, gyógyszerezés, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás jelenti a legfőbb feladatot. Az orvosi ellátást a jogszabályban meghatározott heti 2 órában intézményi orvos látja el.

Biztosítjuk intézményi gépkocsival az esetleges szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutást. Betegszállítót csak a fekvő vagy ülve nem szállítható lakóinkhoz hívunk, ezzel szintén csökkentjük a mozgatással járó stresszt. A szakmai rendelet szerinti gyógyszerellátást és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk, a folyamatos gyógyszerellátást egy közeli gyógyszertárral való kapcsolatunk révén tudjuk nyújtani.

 

Mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk a személyre szabott bánásmódról, az idős ember állapotának folyamatos nyomon követéséről. A konfliktushelyzetek megelőzése érdekében rendszeresen egyéni és csoportos megbeszéléseket, esetmegbeszélést tartunk.

A szolgáltatást igénybe vevők részére koruknak, képességeiknek, érdeklődési körüknek, önellátási szintjüknek megfelelően alakítjuk a programokat, szükség szerint pszichoterápiás foglakozásokat szervezünk. Szocioterápiás foglalkozásokat tartunk napi rendszerességgel az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében. Ezen belül terápiás és készségfejlesztő elfoglaltságok, intézményen belüli tevékenységekben való részvétel szabadidős programok szervezése, ünnepségek, születésnapok, különböző események megünneplése, a napi életritmusnak megfelelő elfoglaltságot biztosítunk Minden szerdán 18 órától lehetőség van részt venni a gyülekezeti Biblia órán, csütörtökönként 10 órától a nyíregyházi gyülekezet lelkésze áhítatot tart az otthonban, vasárnap délelőtt 9-től imaóra van szintén a gyülekezetben. Egyéni gondozási és fejlesztési tervek kidolgozásával igyekszünk megvalósítani az egyénre szabott ellátás feltételeit. A különböző tevékenységi programok célja, hogy az intézményben élő idősek aktivitásukat minél tovább megtartsák, képességeiket megőrizzék, lehetőség szerint fejlesszék.