Az „Oltalom” Idősek Otthona a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában 2006. óta működik Békéscsabán. Az ország egész területéről fogadjuk az elhelyezést igénylő időseket. Intézményünkben 29 férőhelyen nyújtunk tartós elhelyezést, ahová azon idősek kérhetik felvételüket, akik betöltötték a nyugdíjkorhatárt, és önmagukról saját otthonukban, környezetükben nem tudnak gondoskodni, nincs közvetlen hozzátartozójuk, betegek, ápolásra és gondozásra szorulnak. Az intézményi felvétel feltétele továbbá a napi 4 órát meghaladó ill. külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény ill. igazolás megléte. Átmeneti ellátásban, gondozási szükséglet vizsgálat nélkül, 4 férőhelyen tudjuk fogadni az időseket. Továbbra is vállaljuk a demencia kórképpel küzdő idős emberek gondozását, akik speciális törődést, ápolást igényelnek.

Intézményünk szolgáltatásai a teljes körű ellátás és gondozási tevékenység keretében:

 • korszerű elhelyezési feltételek: három ágyas szoba (8db), két ágyas (2 db), négy ágyas szoba (1 db) ill. egy ágyas szobát (1 db), az idősek igényeihez igazított berendezési és felszerelési tárgyakkal, szobánként beépített szekrénnyel,
 • éjszakai és nappali tartózkodás, lakhatás,
 • nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése,
 • személyi tisztálkodásban való segítségnyújtás,
 • napi háromszori, ill. diétás étkezés,
 • ruházattal, textíliával való ellátás,
 • ágynemű és ruházat rendszeres mosása, tisztítása.

Egészségügyi ellátás keretében:

 • szükség szerinti alapápolás, gondozás, felügyelet,
 • a személyi higiéné biztosítása,
 • gyógyszerezés,
 • az étkezésben, folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás,
 • orvosi ellátás a jogszabályban meghatározott óraszámban,
 • gyógytorna a jogszabályban meghatározott óraszámban,
 • szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás,
 • kórházi kezeléshez való hozzájutás,
 • az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás,
 • a szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátás,
 • gyógyászati segédeszköz biztosítása

Egészségügyi szakápolás keretében – külön engedély alapján:

 • gyógyító, megelőző, ápolási ellátási rendnek és az egészségügyi szakápolási követelményeknek megfelelő szakmai feladatok.

Demens személyek ellátása során feladataink a következők:

 • A megyei demencia centrum szakorvosi véleménye alapján (állapotfelmérés és vizsgálat) a demencia fokához igazított egyéni gondozási tervet készítünk.
 • Személyre szóló foglalkoztatás, napi, heti rendszerességgel a foglalkoztatási terv alapján,
 • A meglévő képességek megőrzése és fejlesztése érdekében készségfejlesztő foglalkozások szervezése, terápiás eszközök és terápiák alkalmazása (zene, festés, filmklub),
 • A társas közösség elfogadásának segítése, és a közösség tájékoztatása a demens betegekkel szembeni elfogadottság, segítés érdekében,
 • Az épület zárhatóságának biztosítása megoldott, a biztonságos környezet biztosított, a nagy udvar pedig lehetőséget ad a sétára.

Mentálhigiénés ellátás keretében:

 • személyre szabott bánásmód, egyéni gondozási tervek kidolgozásával,
 • egyéni és csoportos megbeszélések, foglalkozások,
 • családi és társas kapcsolatok segítése, fenntartásának támogatása,
 • hitélet gyakorlásának biztosítása.

 

A szolgáltatást igénybe vevők részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek, ellátási szintjüknek, egyéni adottságainak megfelelően különböző tevékenységi programokat szervezünk.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Oltalom” Idősek Otthona
Címe: 5600 Békéscsaba, Tábor u. 2.
Telefon: 06/66-638-640 (intézményvezető, gazdasági ügyintéző, 08.00 – 16.00 óra között)
06/66-638-650 (00.00.- 24.00 óra között)
E-mail: oltalomotthon@wjlf.hu
Megbízott intézményvezető: Czárné Zsibrita Erika

Elfoglaltság biztosítása, szocioterápiás foglalkozások keretében:

 • az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozás szervezése, ezen belül terápiás és készségfejlesztő elfoglaltságok, intézményen belüli tevékenységekben való részvétel,
 • szabadidős programok szervezése, ünnepségek, névnapok, különböző események megünneplése, a napi életritmusnak megfelelő elfoglaltság biztosítása.