2019.03.20
 • Családsegítés
 • Elemi csapás kárvallottjai
 • Menekültek
 • Hajléktalan ellátás
 • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Női Átmeneti Hajléktalan Szálló

Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület, Intézet neve: Női Átmeneti Hajléktalan Szálló, Intézet vezető: Kissné Erdélyi Erzsébet, Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 10., Telefon: (06-1) 266-9047; (06-1)267-0131, e-mail: noiszallo@oltalom.hu, Férőhelyek száma: 64 fő 

 

Az Egyesület 2000. január 1-től vállalta át a szálló működtetésének feladatát a Fővárosi Önkormányzattól.

A szálló komfortfokozatánál és szolgáltatásának jellegénél fogva olyan egyedülálló hajléktalan nők részére biztosít elhelyezést, akik partneri készséget tanúsítanak saját sorsuk, életvitelük rendezése érdekében.

 A szállót az a rászoruló veheti igénybe aki:

 • 18. évét betöltött magyar, vagy más európai uniós ország állampolgára
 • állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt
 • magyar hatóságok által menekültként elismert
 • önellátásra képes
 • nem rendelkezik más lakhatási lehetőséggel

A lakók elhelyezése 4 – 7 ágyas szobákban történik. A szálló biztosítja részükre a mosási-, főzési-, tisztálkodási lehetőséget, közösségi életet, az ágyneművel való ellátást, és annak tisztítását.

A szakmai feladatok ellátását 6 fő végzi. 3 szociális munkás a nappali műszakban ( 8 – 18 óráig), 3 pedig váltó éjszakai (18 –08 óráig, hétvégén, ünnepnap 24 órás) beosztásban dolgozik.

Szakmai munka:

 • a lakók ügyeinek intézése
 • társadalmi integrációjuk elősegítése
 • az alapvető fizikális-, mentális-, és szociális szükségletek kielégítése.

Elsődleges feladatok:

 • egyénre szabott bánásmód, egyéni esetkezelés
 • a reszocializációhoz szükséges készségek képességek közös felmérése, felismerése, azok megerősítése, szükség esetén helyreállítása, és annak segítése
 • családi- és társadalmi kapcsolatok ápolása, illetve helyreállítása, és annak segítése
 • hivatalos ügyek intézésében való segítség nyújtás
 • intézményen belüli közösségi élet szervezése

Hivatalos ügyintézés:

 • álláskeresés, kapcsolatfelvétel munkaadókkal
 • átképzési-, továbbképzési lehetőségek felkutatása
 • hivatalos iratok beszerzése
 • társadalombiztosítási ellátások ügyintézése
 • szociális ellátási lehetőségek megkeresése
 • alap-, illetve szakellátáshoz való irányítás
 • további lakhatási lehetőségek felkutatása
 • más szociális ellátással foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartás