2019.04.21
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. december 18.
Címünk, adataink


Oltalom Karitatív Egyesület Központ
Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Levelezési cím: 1410 Budapest, Pf. 200.
Telefon/Fax: (06-1-)210-5400
www.oltalom.hu, e-mail:oltalom@oltalom.hu

Elnök: Iványi Gábor


Budapesti Menekültszálló
Telefon: (06-1-)210-5400/201


Hajléktalanellátás
Telefon/Fax: (06-1-)210-5400


Egészségügy
Telefon: (06-1-)210-5400/115,116


Gyermekvédelmi Intézmények
Telefon/Fax: (06-1-)210-5400


 Adományozással kapcsolatos információ
Telefon/Fax: (06-1-)210-5400 /154, e-mail: adomanyozas@wjlf.hu


Bank: K & H Bank Zrt. HU26 10400140-00026699-00000006
Adószám: 19010409-1-42


BIC(SWIFT) KÓD: OKHBHUHB
IBAN: HU26 1040 0140 0002 6699 0000 0006


KÖSZÖNJÜK!