Kiegészítés a MET munkatársait érintő mai NAV házkutatással és őrizetbe vételével kapcsolatban

Kiegészítés a MET munkatársait érintő mai NAV házkutatással és őrizetbe vételével kapcsolatban

A békéscsabai nyomozó hatóság közölte Ónodi István lelkész, gazdasági igazgató feleségével, hogy 72 órára őrizetbe veszik a férjét. Ónodi Istvánt mindeddig ügyvéd hiányában nem tudták kihallgatni, sőt egy darabig egyetlen érintett sem tudta megmondani, hol is található.

A mai napon kiderült az is, hogy ugyancsak reggel 6.00 órakor dunaújvárosi művészeti iskolánk igazgatójánál is házkutatást tartottak, majd átszállították Székesfehérvárra, ahol ugyanazok a kényszerintézkedést alkalmazó személyek hallgatták ki, jelezve, hogy ez csupán még csak nyomozás, de azt is közölték, hogy öt évig terjedő elzárással büntethető az érintett (akinek fogalma sincs mit akarnak a terhére róni). Ráadásul pillanatnyilag súlyos beteg, a nyomozók azonban a Dunaújvárosba való visszaszállítást nem vállalták, hanem egyszerűen elengedték a városban, hogy szervezze meg maga a hazajutását.

Pillanatnyilag nincs tudomásunk arról, hogy a MET vagy az Oltalom más munkatársaival szemben efféle hatósági intézkedést foganatosítottak volna.

Iványi Gábor, a MET elnöke

(Kép: A NAV 2022-ben a MET központban. Magyar Hang)


Bilincsben vitték el otthonából az egyház gazdasági hivatalának vezetőjét – A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Közleménye

A mai napon, 2024. február 20-án, reggel 6.00 órakor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói háromórás házkutatás után, magánlakásáról (miután közölte, hogy csak ügyvédje jelenlétében nyilatkozik, s ezt a hatósági személyek „akadékoskodásnak” minősítették) bilincsben elvitték Békéscsabára Ónodi István lelkészt, az egyház és intézményei gazdasági hivatalának vezetőjét. Az eljárás közben és után nem telefonálhatott, készülékét elvették, és nem hagytak ott sem a házkutatásról, sem az eljárás értelméről semmiféle hatósági iratot. Kérdésre, hogy mi a vád, azt válaszolták, hogy vád nincsen, nyomozás zajlik. Később ezt azzal egészítették ki a feleség számára, hogy „gazdasági bűncselekmény megalapozott gyanúja” miatt zajlik az eljárás. Ez a lépés egy nappal előzi meg az egyház rendes évi országos közgyűlését (zsinatát), és napra csaknem pontosan két évvel követi azt, hogy (2022. február 21-én) a NAV fegyveresei váratlanul ellepték az egyház központját és gazdasági hivatalát. Válogatás nélkül minden adathordozót és hivatalos iratot elkoboztak. Az eljárásról azóta semmiféle információt nem adtak. Az elvitt személyi és egyéb anyagokat, számítógépeket nem szolgáltatták vissza.

Tekintettel a nyomozásban tartott kétéves hallgatásra, az intézkedés időzítésére, és az őrizetbe vétel váratlan voltára, az akció politikai indítékúnak tűnik.

Néhány nappal (február 16.) ezelőtt egyházunk nyilvánosan tiltakozott a pedofil ügyben érintett bántalmazó jogkövetkezmények alóli felmentése ellen. Az egyházi közbenjárásra kialkudott, és az akkori igazságügyi miniszter által ellenjegyzett államfői döntést vállalhatatlannak tekintettük, és szolidaritásunkat fejeztük ki az áldozatokkal.

Budapest, 2024. február 20.

Iványi Gábor, a MET egyház elnöke

(Fotó: NAV razzia az egyházközpontban 2022 februárjában/Mérce.)


IVÁNYI GÁBOR ÜZENETE A 2024. 02. 16-I DEMONSTRÁCIÓ SZERVEZŐINEK ÉS RÉSZTVEVŐINEK

IVÁNYI GÁBOR ÜZENETE A 2024. 02. 16-I DEMONSTRÁCIÓ SZERVEZŐINEK ÉS RÉSZTVEVŐINEK

Kedves Civil Szervezők és Demonstrálók!

A magam és egyházam nevében köszönöm kiállásotokat és tiltakozásotokat a gyerekek bántalmazása, megalázása, illetve azok eljárása miatt, akiknek a törvény teljes szigorával kellene fellépniük minden visszaéléssel és hitványsággal szemben, s akiknek ellenkező esetben vállalniuk kell az igazságügyi számonkérést vagy az ebben elvárható tisztességes eljárás felelősségét és konzekvenciáit.

Nincs annál megrendítőbb, mint ha kiszolgáltatott gyermekeket bántalmaznak azok, akiknek szeretni, védelmezni, oktatni, támogatni kellene őket, akik szülőként vagy nevelőként élnek vissza a hatalmukkal.

Jézus nagyon szigorú ebben a kérdésben: Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Máté 18,10) „Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik.” (Márk 9,42)

Lelkipásztorként és vallási vezetőként még inkább elszomorít, ha egyházi emberek nem érzik át egy ilyen helyzet elfogadhatatlan súlyát, és nem tesznek meg minden tőlük telhetőt az ilyen esetek megelőzésére, kivizsgálására, a bűnösök számonkérésére, a rendszerből való eltávolítására. És ami talán még ennél is fontosabb, ha nem próbálnak minden eszközzel tenni az áldozatok gyógyulásáért, megvédéséért, a traumák feldolgozásának elősegítéséért.

A gyerekek jogainak és a családvédelem helyzetének folyamatos elfogadhatatlan volta, valamint az oktatásügy jelenlegi méltatlan helyzete szükségszerűen kapcsolódnak hozzá ehhez a hírhedté vált ügyhöz, mely mindannyiunk szégyene és lelkiismereti terhe.

Nincs annál felemelőbb, mint amikor egy egész ország egyetért, együtt háborodik fel és azt üzeni: nem tűrjük a bántalmazók felmentését, szolidárisak vagyunk az áldozatokkal! Hozzájuk csatlakozva szeretném együttérzésemet, vigasztaló ölelésemet és bátorításomat küldeni a túlélőknek, hálámat a segítőiknek, támogatóiknak, és köszönetemet mindenkinek, aki itt és most kiáll mellettük!

Budapest, 2024. február 15.

Barátsággal és üdvözlettel:

Iványi Gábor


CHRISTOPH HEUBNER: KUTYÁKAT LÁTOK, AKIK FESZÍTIK A PÓRÁZT – könyvbemutató Fahidi Éva emlékére

Szervezők:

Wesley Kiadó

FUGA

Oltalom Karitatív Egyesület

Esemény:

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Wesley Kiadó könyvbemutatójára, ahol Christoph Heubner: KUTYÁKAT LÁTOK, AKIK FESZÍTIK A PÓRÁZT – Auschwitz felé, Auschwitz után - három történet című kötetének magyar nyelvű kiadványáról beszélget maga a szerző, a fordító és a könyvkiadó. Heubner német író, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság igazgató-alelnöke. Az eseményt Fahidi Éva, a tavaly elhunyt Holocaust túlélő, író és színésznő, a kötet egyik fordítója emlékének ajánljuk.

És végül el akarom mondani neked, hogy mit jelentesz számomra, és mit gondolok a könyvedről: A túlvilágra kevés könyvet viszek magammal. A tiédet feltétlenül. Éva”

Időpont: 2024. február 21. szerda 16:30

Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ 1052 Petőfi Sándor u. 5.

Résztvevők:

Christoph Heubner - szerző

Iványi Zsuzsanna - fordító

Andrási Andor - szervező

Iványi Gábor - kiadó

A rendezvény moderátora: Váradi Júlia

Zongorán közreműködik: Lukács Judit

https://www.facebook.com/events/2392718047566989/?ref=newsfeed


„Nemcsak az a szegény, aki nem jut elegendő élelemhez, hanem az is, aki anyagi források hiánya miatt nem tud méltósággal részt venni a társadalom életében…”

„Nemcsak az a szegény, aki nem jut elegendő élelemhez, hanem az is, aki anyagi források hiánya miatt nem tud méltósággal részt venni a társadalom életében…” — A szegények helyzetének alakulásáról szervezett beszélgetést a Belvárosi Szabadegyetem. A rendezvény vendége Iványi Gábor lelkipásztor, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője, valamint Molnár György közgazdász, a téma szakértője volt:

https://nepszava.hu/3224411_szegenyseg-magyarorszag-felzarkoztatas-belvarosi-szabadegyetem-ivanyi-gabor