2018.12.15
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. január 12.
A Wesley Főiskola felkészítő tanfolyama társadalomismeret tantárgyból
Kedves Felvételiző! A Wesley Főiskola emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot indít társadalomismeret tantárgyból. A kurzus 2018. február 10-én indul és május 5-ig tart, szombati napokon, 9–17 óra között, a Budapest, VIII. Dankó u. 11. szám alatt található épületünkben.

A kurzus díja 48 000 Ft.
Azoknak a jelentkezőknek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj kétszeresét – 57 000 Ft – nem haladja meg, a részvételi díj 24 000 Ft.
Azoknak a jelentkezőknek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjat – 28 500 Ft – nem haladja meg, a részvételi díj ingyenes.
Továbbá azok számára is ingyenes, akik jelentkezéskor Főiskolánkat első helyen jelölik meg.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik Főiskolánkra adják be felvételi jelentkezésüket.
Jelentkezni lehet postán (Barna István főtitkár, Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11.), illetve e-mailben a fotitkar@wjlf.hu címen. A jelentkezéskor kérjük megjelölni a jelentkező nevén kívül:

- elérhetőségeit,
- érettségi vizsgája tényszerű vagy tervezett évét,
- részvételi díjkedvezményezési igényét és a jogosultság igazolását.

A jelentkezési határidő: 2018. február 5.

Érdeklődés és jelentkezés:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
www.wesley.hu

1086 Budapest, Dankó u. 11.
fotitkar@wjlf.hu
+36-1-577-0502; Fax: +36-1-577-0503