SORSDÖNTŐ LEHET A CIVIL TÁMOGATÁS!

A januárban beérkező jelentős összegű egyházi 1%-os felajánlás lehetővé tette, hogy február közepéig minden eddigi bértartozást rendezzünk korábbi és jelenlegi munkavállalóink felé. Hálásak vagyunk ezért a rendkívüli civil támogatásért, amely megoldotta a tegnap problémáit, de sajnos a holnapunk finanszírozása is elképzelhetetlen Önök nélkül.

Továbbra sem jutunk hozzá az állami normatívához, tartalékaink pedig végesek. Ráadásul a Legfőbb Ügyészség megtámadta a bejegyzett egyházi státuszunkkal kapcsolatos döntést, a Kúria pedig a két korábbi bírói döntéssel szemben elutasította kérelmünket. A Kúria határozata ellen alkotmányjogi panaszt adtunk be az Alkotmánybírósághoz, ennek elbírálása azonban hosszabb időt vehet igénybe, ezért státuszunk továbbra is bizonytalan.

Minden eddiginél fontosabb, hogy az 1%-os felajánlások magas számával ismét bizonyítsuk jelentős támogatottságunkat! Sajnos az egyéni adományok is nélkülözhetetlenek munkánk folytatásához, amíg újra meg nem kapjuk a törvényesen járó havi alapnormatívát az államtól átvállalt feladatok elvégzéséért.

Kérjük, válasszon ismét minket 1%-os adófelajánlásakor! Ha módjában áll, támogasson minket rendszeres egyéni adományokkal!

Oltalom Karitatív Egyesület: 19010409-1-42

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 0444

Krízisalap: OTP Bank Nyrt.

11708001-20520380

IBAN: HU08 1170 8001 2052 0380 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB


KIÁLLUNK MEGHURCOLT KOLLÉGÁINK MELLETT!

Csütörtökön a Gyulai Bíróság elrendelte Ónodi István letartóztatását. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) minden jogi eszközzel küzd gazdasági vezetőnk és másik eljárás alávont munkatársunk nevének tisztázásáért, az eljárások megszüntetéséért, és István mielőbbi szabadlábra helyezéséért.

Kiállunk kollégáink ártatlansága mellett!

Felháborítónak tartjuk Donáth Anna és Gurmai Zita parlamenti képviselők mentelmi jogának kikérését, és az üggyel való összekapcsolását. Mindez tovább erősíti a gyanút, hogy az ellenünk folyó eljárás politikai indíttatású.

A MET és az Oltalom Karitatív Egyesület intézményeiben a gazdasági vezető távollétében is tovább végezzük az államtól átvállalt feladatainkat.

Folytatjuk munkánkat a legkiszolgáltatottabbakért az ellátási, oktatási és pénzügyi területeken egyaránt.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség presbiteri közgyűlésének (2024. 02. 21-23.) tagjai

Budapest, 2024. február 22.

Iványi Gábor részletes közleménye itt olvasható:

https://metegyhaz.hu/2024/02/felhivas/ ;
https://oltalom.hu/2024/02/22/felhivas-2/ 

(Kép: RTL Klub esti híradó, 2024. 02. 22.)


ANNOUNCEMENT AND CALL FOR ACTION

Pastor István Ónodi, theeconomicdirector of ourchurch, theHungarianEvangelicalFellowship (HEF) and itsinstitutions, washandcuffed and broughtto Békéscsaba onTuesday, and onThursdayhispre-trialdetentionwasorderedatthe Gyula Court.

The HungarianEvangelicalFellowship (and nowitseconomicdirector and one of itsheads of institutions) cameunderfirefromtheauthoritiesbecause in 2011 theparliamentpassed an unconstitutionalchurchlaw, retroactively and withfalsedefamatoryjustification, strippingthechurch status of severaldenominations, includingtheHEF.

The currentsituation is thatthegovernment, in thecasewonbythechurchbeforethe Strasbourg Court of Human Rights, has onlyacknowledgedthepastviolation of thelaw, butfrom 2017 onwardsitcontinuestousediscriminatoryadministrativemeansagainstthechurch, creatinglegislationthat has beenchanged again and again tomakeourdisenfranchisementlooklegitimate.

As a result, thepublictaskspreviouslycarried out withbasic and additionalfundinghavebeendeprived of theadditionalfunding, whichrepresentsaround 40% of ourbudget. Over thepastdecade and a half, theremaining 60% has beenusedtopaysalaries, providemealsforchildren, ensuretheireducation, careforthehomeless, thesick and theelderly. It is notsurprisingthat 100% of theworkdonewithresidualfunding is onceunsustainablebecause of thepolitics of powerthatpreventsnegotiation.

The NAV (HungarianTaxAuthority) and alltheotherauthoritieshaveseenthatthechurch has paiditspublicdebtsbothfromthe Strasbourg compensationand intheprocess, whenit has beenabletodoso.

Sotheyhavetakenawayourfundamentalrights, theyhavereducedtheamount of fundingwereceiveforpublictasksthathavebeenfullycarried out, and nowtheywanttopenaliseusforhavingmanagedtokeepusgoingforthirteenyearsontheresidualamount.

Wecontinuetocountonthemoral and financialsupport of people of goodwill. Thisnotonlyencouragesus, but is essentialforourcontinuedoperation.The politicalbackground of thepersecution of István Ónodi, theotherhead of theinstitution and ourchurch, is welldemonstratedbythefactthataftertheofficialseizure of allourofficialdocumentstwoyearsago (whichhavenotbeenreturned), oureconomicdirectorwassearched and takenaway in handcuffs, and thepressclosetothegovernment (e.g. an article in Thursday’s Index) is statingthatone of thereasonsfortheproceedingswastheactions of Anna Donáth and Zita GurmaiMPs, whoallegedlyobstructedtheauthorities’ workduringtheharshcoercivemeasurestwoyearsago.

We stand bytheinnocence of István Ónodi and ourcolleague in charge of theinstitution and willfightwithalllegalmeanstocleartheirnames.

Wecallontheauthoritiesto:

– István Ónodi be releasedwithoutdelay;

– stop thepoliticallymotivatedcampaignagainsttheHEFsince 2010, takingawayourconstitutional and fundamentalrights, whichwehavebeenexercisingfordecades;

– immediatelywithdrawtheProsecutor’smotion, acceptedbytheCuria, toonce again downgradetheHEF’secclesiastical status;

– ensurethefinancial backing forthework of theHEF, which has beentaken over fromthestate and has beencarried out fordecades (despite unfair deductions in recentyears), as is thecasewithothersimilarinstitutions.

The country is preparing for local elections and electionstothe EU Parliament. Public life is overshadowedbyseriousscandals. The siphoning of publicfundsfromthebudgetcontinuesunabated. The bottomone-tenth of thesociety in whichweworklives in undignifiedabjectpoverty. In thissituation, wealsorepresenttherights of thehumiliated and aggrieved and providethecaretheyneed, ratherthanthestate. Todeliberatelydestroyourwork, ourchurch life, whichbeganbeforetheregimechange, would be a politicalactionthat is unworthy of dignity.

Gábor Iványi


KÖZLEMÉNY ÉS FELHÍVÁS

Ónodi István lelkészt, egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és intézményei gazdasági igazgatóját kedden bilincsbe verve előállították Békéscsabára, csütörtökön a Gyulai Bíróságon elrendelték előzetes letartóztatását.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (és most gazdasági igazgatója, valamint egyik intézményvezetője) azért került az irányított hatóságok kereszttüzébe, mert 2011-ben az országgyűlés alkotmánysértő egyházi törvényt hozott létre, visszamenőleges hatállyal és hamis becsületsértő indoklással elvette több felekezet és köztük a MET egyházi státuszát.

A jelenlegi helyzet lényege, hogy az egyháznak a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt megnyert perében a kormány csak a múltra nézve ismerte el a törvénysértést, 2017-től azonban változatlanul diszkriminatív adminisztratív eszközökkel lép fel az egyházzal szemben, olyan újra és újra megváltoztatott jogszabályokat kreálva, hogy jogfosztásunkat törvényesnek tüntethesse fel.

Ennek következménye, hogy az addig alap- és kiegészítő normatívából ellátott közfeladatoktól megvonták a költségvetésünknek mintegy 40%-át kitevő kiegészítő normatívát. Az elmúlt másfél évtizedben a maradék 60%-ból kellett megoldani a fizetések utalását, a gyermekek étkeztetését, tanulmányi körülményeik biztosítását, hajléktalanok, betegek és idősek ellátását. Nem meglepő, hogy a maradványfinanszírozásból 100%-ban elvégzett munka a tárgyalástól elzárkózó hatalmi politika miatt egyszer eljut a fenntarthatatlanság állapotába.

A NAV-nak és minden egyéb hatóságnak tapasztalnia kellett, hogy mind a strasbourgi kártérítésből, mind menet közben, amikor erre módja volt, az egyház fizette köztartozásait.

Elvették tehát alapvető jogainkat, ennek nyomán a teljes mértékben elvégzett közfeladatok után járó támogatást megcsonkítva juttatták el hozzánk, s most azért akarnak büntetést kiszabni, mert tizenhárom éven át a maradványösszegből mégis sikerült fenntartanunk működőképességünket.

Változatlanul számítunk a jó szándékú emberek erkölcsi és anyagi támogatására. Ez nemcsak bátorítást jelent számunkra, de folyamatos működésünkhöz elengedhetetlen.

Hogy mennyire politikai hátterű Ónodi István, a másik eljárás alá vont intézményvezető és egyházunk üldözése, azt jól bizonyítja, hogy valamennyi hivatalos iratunk két évvel ezelőtti hivatalos lefoglalása után (melyeket máig nem szolgáltattak vissza) látszat házkutatást rendeztek, majd bilincsbe verve vitték el gazdasági igazgatónkat, és a kormányhoz közelálló sajtó, (pl. az Index csütörtöki cikke) azt terjeszti, hogy az eljárás egyik oka Donáth Anna és Gurmai Zita parlamenti képviselők tevékenysége, mellyel a két évvel ezelőtti durva kényszerintézkedés alkalmával állítólag akadályozták a hatóságok munkáját.

Kiállunk Ónodi István és intézményvezető munkatársunk ártatlansága mellett, és minden jogi eszközzel küzdeni fogunk nevük tisztázásáért.

Felhívjuk a hatóságokat, hogy

  • Ónodi Istvánt haladéktalanul helyezzék szabadlábra;
  • szüntessék be azt a politikai hátterű hecckampányt, amit 2010 óta a MET ellen folytatnak, elvéve alkotmányos, évtizedek óta gyakorolt alapvető jogainkat;
  • haladéktalanul vonják vissza azt a Kúria által befogadott ügyészségi indítványt, amellyel ismét visszaminősíteni próbálják a MET egyházi státuszát;
  • biztosítsák az anyagi hátteret a MET az államtól átvállalt, és évtizedek óta (az utóbbi években a tisztességtelen elvonások ellenére is) elvégzett munkájához, ahogy ezt megteszik más hasonló fenntartók esetében.

Önkormányzati és EU parlamenti képviselői választásokra készül az ország. Súlyos botrányok árnyékolják be a közéletet. Zavartalanul folyik a közpénzek költségvetésből való kivonása. A társadalomnak alsó egytizede, ahol munkánkat végezzük, méltatlan mélyszegénységben él. Ebben a helyzetben a megalázottak és megbántottak jogait is képviseljük, és az állam helyett biztosítjuk a szükséges ellátást. A rendszerváltás előtt kezdett munkánk, egyházi életünk szándékos tönkretétele mi más lenne, mint méltatlan politikai akció?

Iványi Gábor


Megbékélés Háza – Zenés áhítat

2024. február 26. hétfő, 19:00 óra

Balatoni Péter zongoraestje