Iványi Gábornak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetőjének sajtótájékoztatójáról

2023. szeptember 20.

https://metegyhaz.hu/2023/09/20/ivanyi-gabor-sajtotajekoztatoja/

Ha a kormány nem hagy fel a MET módszeres kivéreztetésével, megtörténhet, hogy több száz hajléktalan visszakerül az utcára, vagy meghal, mert ellátatlan marad. Családok százai vesztik el az egyetlen élelemforrásukat, több ezer hátrányos helyzetű gyermek az esélyét az oktatásra. Mentális sérültek, idős emberek, bántalmazott anyák sorsa kerül végveszélybe. Nincs tülekedés azért, hogy ezeket a feladatokat más láthassa el. Mi csak annyit kérünk, hadd folytassuk a munkánkat a legszegényebbekért, a legkiszolgáltatottabbakért.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület szeretné köszönetét kifejezni az eddig beérkezett támogatásokért.

A Kiáltványunk múlt heti megjelenése óta az egyéni adományozók közel 45 millió forinttal járultak hozzá, hogy a krízisalapból tudjunk segíteni a munkavállalóinknak, ebből mintegy 550 munkatársunknak biztosítottunk töredékfizetést.

Köszönet Budaörs és Szeged közgyűlésének és polgármesterének rendkívüli, 10-10 milliós támogatásáért, amit a szegedi Wesley óvodának és iskolának, illetve a budaörsi idősotthonunknak szavaztak meg.

Azoknak is, akik 1 %-ukat az Oltalom Karitatív Egyesületnek felajánlva 71 millió forinthoz juttatták a szervezetet.

Annak a 73 ezer embernek, akik az egyházi 1% felajánlásával várhatóan közel másfél milliárd forinttal járultak hozzá a költségvetésünkhöz, ez azt jelenti, hogy majdnem 50%-kal nőtt a támogatóink száma tavaly óta, és a továbbra is az 5. legtámogatottabb egyház vagyunk az országban.

Kiemelten köszönjük annak a közel ezer alkalmazottunknak, akik kitartanak, és a kritikus helyzetben is folytatják a munkát, működtetik országszerte otthonainkat, oktatási intézményeinket!

A KORMÁNY ÉS A NAV KÖZLEMÉNYEINEK HELYREIGAZÍTÁSA

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti, a kormányinfón elhangzott reakciójában azt állította, hogy az állam már nem tartozik nekünk.

Ezzel szemben a tény az, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete alapján az állam csak 2016-ig (illetve az SZJA 1% jogcímén 2015-ig) térítette meg a MET kárát, amelyet az egyházi státusz jogtalan elvonása okozott. A kártérítés az állam által elismert jogcímek (Szja 1%, szociális és köznevelési egyházi normatíva, hittan tantásra járó támogatás) alapján megillető elmaradt bevétel megtérítésére terjedt ki. 

A státusz rendezése a kártérítéssel rendezett időszak után sem történt meg, ezért a 2017 óta felmerült károk megtérítésével adósunk a magyar állam. Az egyházi státuszunk elvonása miatt évente nagyságrendben 2 milliárd forint támogatástól esünk el. Így a magyar állam tartozásának becsült összege 14 milliárd, a mi tartozásunk majdnem tízszerese.

A bejegyzett egyházi státusszal kapcsolatos végleges döntést várjuk, az ügyészség jogorvoslati kérelme miatt az ügy jelenleg a Kúria előtt van, de a két megelőző bírói fórum már nekünk adott igazat.

Ha a Kúria végleges döntést hoz, akkor tudunk ismét a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni esetleges jogorvoslatért.

Gulyás Gergely azt is állította, hogy 2023-ban a szociális terület normatívájaként már 963 millió forintot utaltak a szervezetnek. Ez sajnos így nem felel meg a valóságnak, mert ebből az összegből csak 304 milliót kaptunk meg, a többit a NAV inkasszálta.

A NAV múlt heti közleménye szerint: „A közfeladatot ellátó szervezetek esetében a NAV kiemelten méltányosan jár el. Így a MET és intézményei 1,5 milliárd forintnyi tartozásának végrehajtását hónapokkal ezelőtt felfüggesztette a NAV, azok jelenleg is szünetelnek. Cél azonban az, hogy az adózó a jogellenes tevékenységével hagyjon fel, és ésszerű tervvel rendelkezzen kötelezettségei teljesítésére.

A köztartozások normatívából történő levonásának ma ez a gyakorlata:

A Magyar Államkincstár a havi normatíva utalása előtt nyilatkoztatja a NAV-ot, hogy van-e a fenntartónak vagy az intézményeknek köztartozása. Ha NAV úgy nyilatkozik, hogy van köztartozás, akkor az annak megfelelő összeg automatikusan a NAV részére kerül átutalásra és nem a Fenntartó részére – viszont kifizetett normatívának minősül.

Ez a jogszabályban rögzített folyamat, amit kizárólag Maruzsa Zoltán, a BM köznevelési és Fülöp Attila, a BM szociális ügyekért felelős államtitkárai (vagy maga Pintér Sándor belügyminiszter) akaszthatnak meg azzal, ha felmentést adnak a levonási kötelezettség alól. Így hiába van a NAV felé tartozás, azt mégsem a NAV, hanem a fenntartó részére kell kifizetni.

Ilyen mentesség a jogszabály alapján akkor adható, ha különben ellehetetlenülne az intézmények működése. 

Sajnos bármennyire nyilvánvaló, hogy az ellehetetlenült működés már valamennyi intézményünkre igaz, 2023 tavasza óta nem kapunk felmentést az illetékes államtitkároktól és a felelős minisztertől. Ha esetleg elkerülte a figyelmüket az intézkedéseik következménye, ezúton szeretnénk jelezni ismét, hogy ezer dolgozó és húszezer ellátott sorsa került kilátástalan helyzetbe. Kérjük az illetékes állami tisztviselőket, hogy az intézkedéseik nyomán kialakult kritikus helyzetre való tekintettel tartsák be az ide vonatkozó jogszabályt, és függesszék fel a köztartozás normatív támogatásból való elvonását.

A NAV saját hatáskörében eljárva felfüggesztheti a köztartozás behajtására vezetett végrehajtást.  A NAV most úgy nyilatkozott a nyilvános közleményben, hogy ők ezt megtették. Ezzel szemben az igazság az, hogy a felfüggesztések ideje szeptember 15-én lejárt. Múlt héten adtuk be a meghosszabbítás iránti kérelmeket. Bízunk benne, hogy továbbra is biztosítják a végrehajtás felfüggesztésének lehetőségét.

Nagy örömmel vennénk, ha a NAV intelmeit a magyar állam is megfogadná, és a kormány is felhagyna jogellenes tevékenységével, rendezné a MET egyházi státuszát, és biztosítaná az ezzel járó támogatás elmaradása miatti   tartozását. Ha ez megtörténik, azonnal kifizetjük a tartozásunk teljes összegét.

„ÖRÖKBEFOGADÁSI” KAMPÁNY AZ INTÉZMÉNYEK FENNMARADÁSÁÉRT

Dolgozunk a helyzet megoldásán, hosszú távon az államtól való anyagi függés enyhítésén, de sajnos az idő nagyon szorít minket: októberben muszáj nagyobb összeghez juttatni az intézményeinket, hogy a helyzet rendeződéséig el tudják látni hozzájuk tartozó húszezer rászorulót, és a dolgozók ne kényszerüljenek felmondásra.

Kérjük azokat az önkormányzatokat, ahol további intézményeink működnek, Budaörs és Szeged példáját követve lehetőségeikhez mérten adjanak nekik rendkívüli támogatást a helyzet rendeződéséig.

Ezért fordulunk a magyar és nemzetközi nyilvánossághoz is: várjuk azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, magánembereknek a jelentkezését itthon és külföldön, akik akár csak egy hónapra „örök befogadnának” egy-egy MET vagy Oltalom intézményt, azaz átvállalnák az adott időszak bérköltségeit egy-egy iskolában, szociális otthonban, hajléktalanszálláson. Készítettünk egy listát, hogy ez intézményenként és havonta mekkora hozzájárulást jelentene, ezt csatoltuk a sajtóanyaghoz, és elérhetővé tettük a honlapunkon is. Kérem Önöket, a sajtó nyilvánosságán keresztül segítsenek felvenni a kapcsolatot a támogatásra nyitott cégekkel.

https://metegyhaz.hu/2023/09/20/magyarorszagi-evangeliumi-testverkozosseg-altal-mukodtetett-nevelesi-oktatasi-szocialis-es-egeszsegugyi-feladatok-osszefoglalo/

Kontakt: gazdasagi@oltalom.hu

OKTÓBER 1. – 25 ÉVES A BÉKÁSMEGYERI TEMPLOM

Október 1-én 9:00 órakor a békásmegyeri templomban és annak kertjében azért gyűlünk össze, hogy megünnepeljük a templom felszentelésének 25 éves évfordulóját. Nagyon felemelő, hogy máris milyen sok civil és közéleti személyiség, ismert művész jelezte kiállását és részvételi szándékát az ünnepségre és az azt követő szolidaritási rendezvényre.

Szeretném a sajtó képviselőit is meghívni az eseményre, tudósításukkal rengeteget segíthetnek ügyünknek.

https://metegyhaz.hu/2023/09/19/25-eves-lett-a-megbekeles-haza-templom-meghivo-kozos-unneplesre/

25 éves lett a Megbékélés Háza templom! – Meghívó közös ünneplésre

Huszonöt esztendős lett a Megbékélés Háza templom! Ebből az alkalomból szeretettel várunk mindenkit 2023. október 1-jén (vasárnap) a közös ünneplésre, ami 11.00 órakor, a reggel 9 órai istentisztelet után kezdődik.

Természetesen az istentiszteletre is mindenkit szeretettel várunk!

A helyszín közösségi közlekedéssel megközelíthető: 34-es, 134-es, 204-es, 296-os buszok végállomása (Újmegyeri tér). Innen már látszik a templom, 2-3 perces sétával elérhető.


1% – másfélszeresére nőtt támogatóink száma! Köszönjük!

Kedves Támogatóink!

Jó hírekről beszámolni mindig szívmelengető érzés, de különösen most reménykeltő kitekinteni a sötét felhők közül, amikor egyházunk intézményeire és dolgozóira soha nem látott nyomás nehezedik. 

Ma éjfélkor a NAV közzétette az idei adóegyszázalék felajánlások kedvezményezetti listáját, amelyben mind egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), mind az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) tekintetében jelentős növekedést tapasztaltunk!

Az OKE támogatási összege több mint ötmillióval, 71 millió forintra növekedett.

Közel másfélszeresére növekedett ugyanakkor az egyházi egyszázalékot a MET részére felajánlók tábora, akik immár több mint 73 ezren vannak! Ezzel az ötödik, a felajánlott összeg nagyságát tekintve pedig – amely a tavalyi 454 millióról 718 millió Ft-ra emelkedett – a negyedik legnagyobb hazai egyház a MET.

Ezek a számok megerősítenek minket a hitünkben, hiszen támogatóink számának folyamatos növekedése kézzel fogható pozitív visszajelzés: ezer munkatársunk áldozatos munkája nem hiábavaló! A társadalom egy jelentős része szerint Magyarország legszegényebb egy százalékát segítve elengedhetetlen feladatokat látunk el, szükség van ránk.

Ez a hatalmas támogatás olyan nekünk, mint sivatagi vándor számára az oázis.

A felajánlott összegek döntő többsége a jövő év elején lesz számunkra elérhető, és egyelőre nem tudjuk, hogy az állam felfüggeszti-e az intézményeink működtetése után járó normatívák lecsapolását, vagy folytatódik a teljes ellehetetlenítésünk.

Mindent megteszünk, hogy stabilizáljuk működésünket, de munkatársaink százai kerültek hatalmas bajba az elvonások miatt. Számukra továbbra is krízisalapra gyűjtünk.

A MET és intézményei, valamint az Oltalom polgárai, dolgozói, továbbá az általunk segített sok ezer embertársunk nevében hálásan köszönjük a támogatást!

Budapest, 2023. 09. 15.

Iványi Gábor, elnök – MET

Krízisalapra gyűjtünk!

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11708001-20520380


Ha úgy érzi, nem taposható el egy, az alapvető emberi jogokért és a szegényekért, kiszolgáltatottakért élő közösség, kérem, segítsen! - Iványi Gábor kiáltványa

Kiáltvány! Aki teheti, juttassa el ezt a felhívást, ahová tudja!

Rendkívüli helyzetben kényszerülök megszólítani minden jó szándékú, tisztességes embert. Kérem, érezzék át azt, amit a magyar állam hivatalos szervei a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (MET-tel) és segítő intézményeivel művelnek. Tegyen meg ki-ki minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy ez a méltatlan helyzet orvoslást nyerjen.

  • Aki teheti juttassa el ezt a felhívást, ahová tudja,
  • aki kész szót emelni a jogsértés és embertelenség ellen, az kérem, tegye ezt bátran és nyíltan, keresse meg országgyűlési képviselőjét, és várja el tőle, hogy emeljen szót értünk.
  • aki abban a helyzetben van, hogy képes támogatást adni, az legyen lehetőségeihez képest nagyvonalú.

Amennyiben Magyarország leggazdagabb egy százalékának minden tagja havi kétezer forinttal (kb. két kg kenyér ára) támogatná munkánkat, fennakadás nélkül képesek lennénk működni.

Ezer munkavállaló dolgozik szociális, oktatási, egészségügyi, családsegítő és lelki szolgálatunkban, amellyel mintegy húszezer embert érünk el. Ezt az államtól átvállalt munkát a rendszerváltás óta, sőt bizonyos fontos részeit már azt megelőzően is végeztük.

A jelenlegi kormány, azzal, hogy alkotmánysértő módon elvette egyházi státuszunkat (s ezt a Magyar Alkotmánybíróság határozata ellenére sem orvosolta) adósságcsapdába kergettek minket.

Több mint tíz éve küzdünk jogainkért, és tartottuk működésben Isten kegyelméből és jószándékú támogatóink segítségével intézményeinket ilyen körülmények között is.

Most azonban határponthoz érkeztünk.

A kormány illetékes minisztere és államtitkárai utasítására a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) az elvégzett munkánk után járó alapnormatívát is drasztikusan csökkentette, majd teljes mértékig elkobozta.

  • Ezer munkavállalónk fizetése tekintetében szándékunk ellenére elakadtunk.
  • Elkezdődött a tanév, mintegy 3000 mélyszegénységből érkező gyereket kell naponta oktatnunk és etetnünk.
  • Több száz hajléktalanunk, szegény kórházunk és idős otthonaink teljes ellátásáról is gondoskodnunk kell.
  • Nincstelenségben élő több ezer család várakozó tekintete szegeződik ránk.

Ha bárki, aki olvassa ezt a kiáltványt bárhol a Földön, és úgy érzi, nem taposható el egy, az alapvető emberi jogokért és a szegényekért, kiszolgáltatottakért élő közösség, azt kérem, tegye meg, ami tőle telik. Akadályozzuk meg, hogy a lélektelen önkény jusson méltatlan diadalra.

Köszönöm minden együttérző barátunk, testvérünk eddigi támogatását, és azok hűséges kitartását, akik munkatársaink közül ezt megtehették.

Kérem, álljanak mellénk, hogy tovább segíthessünk, hogy elvégezhessük azt a nélkülözhetetlen munkát, ami népünk legszegényebb egy százalékának az életet jelenti.

Budapest, 2023. szeptember 12.

Iványi Gábor


384 milliót vont le a NAV, a Miniszterelnökséggel tárgyalunk - Elnöki tájékoztató

Kedves Támogatóink!

A NAV miskolci igazgatósága folyamatban lévő tárgyalásaink ellenére 384 millió forint levonását kezdeményezte, ezért az Államkincstár által folyósított normatívából szeptember hónapban nulla forint jutott el hozzánk. Emiatt a mai napon nem tudunk munkatársainknak fizetést adni.

Aggályainkat félretéve, intézményeink további működtetése érdekében, és hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket továbbra is szolgálhassuk – a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságával – a bő másfél évvel ezelőtti kapcsolatfelvételi kísérlet után – tárgyalásaink megkezdődhettek. Október elejéig eldől, hogy e tárgyalások eredményre vezetnek-e.

Ezen kívül ismét kezdeményeztük a Belügyminisztérium illetékes államtitkáraitól a köztartozások normatívából való levonása alóli mentességet.

Helyzetünk az eddigiekhez képest is aggasztóbb, ezért ismét kénytelenek vagyunk támogatóink felé fordulni azzal, hogy adományokra továbbra is számítunk.

Szeretnénk beszámolni arról, hogy a pénzadományok krízisalapunkba folynak be, ennek segítségével leginkább rászoruló kollégáink terheit igyekszünk enyhíteni.

Támogatásukat az alábbi bankszámlaszámra várjuk:

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 11708001-20520380

Egyéb banki információk, mint PayPal, stb. a www.metegyhaz.hu/adomanyozas oldalon találhatók. Az utalások beérkeznek a bankszámláinkra.

Segítésüket, támogatásukat ezúton is köszönjük.

Budapest, 2023. szeptember 8.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke