2019.01.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2018. május 31.
Hangverseny a Megbékélés Háza templomban
2018. június 25. hétfő, 19.00 óra - Radnai Tamás orgonaestje
 

J. S. Bach: e-moll prelúdium és fúga, BWV 533
                 Öt korálelőjáték:
                 Erbarm' dich mein, o Herre Gott, BWV 721

                 Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 715

                 Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 717

                 Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641

                 Vater unser im Himmelreich, BWV 683
Mozart: Két rondó (C-dúr, K 15s; F-dúr, K 15hh)

Mozart–Liszt: Ave verum corpus (K 618)

Mendelssohn: A-dúr szonáta, op. 65, no. 3 – I. tétel