Nyílt nap lesz a Wesley János Főiskolán!

NYÍLT NAPOT TARTUNK A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLÁN!

2021. január 21-én és 28-án, 10 órától online betekintést nyerhetsz a nálunk folyó oktatásba.

Főiskolánkon a következő szakokra jelentkezhetsz:

Világi szakjaink:
• pedagógia szak (BA)
• környezettan szak (BSc)
• szociális Munka szak (BA)
Hitéleti szakjaink:
• hittanár-nevelőtanár szak (O)
• teológia szak (O)

Bármilyen kérdésed van az intézménnyel, vagy a nyílt napokkal kapcsolatban, fordulj hozzánk bizalommal!

Kapcsolat:
Barna István (főtitkár) Szabó Ibolya (HÖK)
telefon: 06 1/210-5400 (106-os mellék) telefon: 06 1210-5400/266
email: barnaistvan@wjlf.hu email: turzojudit@wjlf.hu
www.wesley.hu

Kedvezményeink leendő hallgatóink számára

• Régen érettségizettek számára bevezettük a felvételi eljárást az emelt szintű érettségi helyett, illetve ingyenesen biztosítjuk a történelem vagy a társadalomismeret emelt szintű érettségire való felkészítést azoknak, akik a Főiskolánkra adják be első helyen a jelentkezésüket;
• azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű vagy családfenntartó vagy nagycsaládos vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;
• azon hátrányos helyzetű hallgatónak, aki hátrányos anyagi helyzetű vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk;
• a képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud biztosítani.

https://wesley.hu/2021/01/08/nyilt-nap-a-wesley-n-2/