Nem köt köznevelési szerződést a minisztérium Iványi Gábor egyházával – újabb 95 millió forintot vonnak el a szociálisan rászoruló gyerekeket oktató intézményektől

Az EMMI ismét 95 millió forintot vesz el a következő tanévben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott köznevelési intézményektől. Ezáltal veszélyezteti közel 2500 szociálisan hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatását, és a velük foglalkozó mintegy 500 fő állását. A MET a bevett egyházaknak járó kiegészítő támogatást szeretné megkapni.

Maruzsa Zoltán államtitkár 2021 júniusának elején arról tájékoztatta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, hogy a következő tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelési feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatáson túl többlettámogatást biztosító köznevelési szerződést nem köt a MET-tel. Ezzel újabb 95 millió forintot vesz el a minisztérium a MET által fenntartott iskoláktól, ezáltal veszélyeztetve azok fennmaradását.

Az egyházi státusz jelenlegi helyzete

A MET egyházi státusza 2012. óta rendezetlen, az országgyűlés döntésének hiányában, az egyházi törvény többszöri módosítása ill. a bíróság érdemi döntésének hiány miatt.

A 2012-ben hatályba lépett egyházi törvény alapján a MET elveszítette a korábbi egyházi státuszát, a törvény alapján át kellett volna alakulnia egyesületté. A státusz elvesztése, az egyházi törvény alaptörvényellenessége miatt a 6/2013 (III.8.) AB határozat kimondta, hogy az egyesületi átalakulás nem kényszeríthető ki, a korábbi egyházak nem veszítették el a státuszukat, 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az egyházi törvény az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik, ezért Magyarország kártérítést fizetett a MET részére az egyházi státusz elveszítéséből adódott károk (egyházaknak járó költségvetési támogatások) kompenzálása céljából.

Az új egyházi törvény alapján elindult a MET ismételt egyházi elismerése iránti eljárása, amelyben 2014-ben az EMMI megállapította, hogy a törvényben felsorolt objektív körülmények (pl. tagok száma, minimum 20 éves fennállás, nemzetbiztonsági kockázatok hiánya stb.) fennállnak, az országgyűlésnek kellett volna meghoznia a végső döntést. Az országgyűlés 2014-től 2019-ig nem tűzte napirendre az ügyet. 2019. április 15-én lépett hatályba az egyházi törvény módosítása, a MET-nek újabb eljárást kellett kezdeményeznie az új törvény szerint megszerezhető státuszok iránt. 2020 szeptemberében a bíróság megállapította, hogy a MET a törvény erejénél fogva vallási egyesületnek minősül, a magasabb egyházi státuszok megszerzése iránti eljárás folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt, folyamatos hiánypótlási felhívásokkal, végleges döntés nincs.

Az újabb strasbourgi eljárást akkor tudjuk megindítani, amikor a magyarországi jogi eljárást végigjártuk. Az eljárás elhúzódása miatt mindenképpen ismételten kártérítési igénnyel fogunk élni.

Az új tanévre nem köt köznevelési szerződést a minisztérium

Az első köznevelési szerződés megkötésére az EMMI és a MET között 2012-ben került sor. Ebben kifejezetten szerepelt, hogy a szerződéskötésre annak kompenzálása céljából kerül sor, mert a MET elveszítette egyházi státuszát, és ezért nem részesül az egyházakat a költségvetési törvény alapján megillető kiegészítő támogatásból.

Az első köznevelési szerződés 5 évre, 2012-2017 közötti időszakra szólt, az abban biztosított támogatás megegyezett a költségvetési törvény alapján járó támogatással.

2017 óta azonban csak 1-1 évre vonatkozik a szerződés.

2019 óta emellett maximálják a támogatott gyerekek számát, és jelentősen csökkentették az összeget, ami így már csak körülbelül a fele a költségvetési törvény szerinti támogatásnak – maximum 1900 tanuló és 100.000 Ft/év, azaz 190.000.000 Ft volt ez az összeg.

A 2020/21-es tanévben tovább csökkentették a támogatást, már csak 95.000.000 forintot kaptak intézményeink. A 2021/22-es tanévtől pedig semmit nem kapna már a MET Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint.

A MET 2 iskolájában zajlik szakképzés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Építőipari, vendéglátó, szépészeti, erdészeti, mezőgazdasági és szociális ágazatokban képzünk szakembereket, és szakmával rendelkezőknek van 2 éves érettségi felkészítő tanfolyam is. Mivel a szakképző intézmények a 2020/21-es tanévtől az Információs és Technológiai Minisztérium alá kerültek, az ITM-től is kértünk támogatást, de nem kaptunk.

A MET felszólítja a Magyar Kormányt, hogy vessen véget a folyamatos jogsértésnek, és adja meg azt a kiegészítő támogatást az általunk fenntartott intézményeknek, amelyeket a bevett egyházak is megkapnak. A 2021-es költségvetési törvény alapján a bevett egyházakat megillető kiegészítő támogatás: 200.000 Ft/tanuló/év, létszámkorlátozás nélkül – mi is ezt szeretnénk megkapni. A köznevelési szerződés megszüntetése a MET ellen folytatott politikai hadjárat újabb eszköze.

( Forrás: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – https://metegyhaz.hu/2021/06/28/nem-kot-koznevelesi-szerzodest-a-miniszterium-ivanyi-gabor-egyhazaval-ujabb-95-millio-forintot-vonnak-el-a-szocialisan-raszorulo-gyerekeket-oktato-intezmenyektol/ )