A MET nyilatkozata a 2022. április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) nyilatkozata a 2022. április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban.

Az április 3-i parlamenti választás eredménye sokak számára hozott meglepetést és esetleg csalódást. Tudjuk, hogy az a próbákkal, de csodálatos megtapasztalásokkal teli út, ami az elmúlt tizenkét évben mögöttünk van, most tovább folytatódik. De nem csüggedünk. Reménységünk van abban, hogy eljön az a történelmi pillanat, amikor a tisztességes, mindenki számára nyitott tájékoztatás, az elfogadható szavazási rendszer és a félelmeket legyőző légkör valós választási eredményt hozhat. Addig is szeretettel szolgáljuk hazánkat és embertársainkat.

Kiállunk az alapvető emberi jogok és az emberiesség mellett határokon belül és azon kívül is. Most elsősorban az agresszióval szembeni szabadságharcát vívó Ukrajna oldalán. Hamis és rosszindulatú az a propagandafogás, amely azzal gyanúsított meg bárkit is, hogy fegyvert vagy katonákat kívántunk volna küldeni, sőt megáldottuk volna a harci eszközöket. Ilyet egyébként is csak a kormány és a vele együttműködő szervezetek tehetnének meg. Vágyunk arra, hogy mihamarabb béke legyen. A magunk erejéhez képest készek vagyunk a sebek gyógyításában és a rombolás helyreállításában együttműködni.

Támasza és hangja akarunk lenni a legelesettebbeknek. Szándékunk tovább működtetni oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinket. Gyülekezeteinkben végezzük lelki munkánkat és imádkozunk országunk tisztességes működéséért.

Egyházunk nevében arra bátorítom minden testvérünket és támogatónkat, hogy maradjunk meg az eddig is képviselt közös értékeink mellett. Hitünk és az örök igazságok melletti elkötelezettségünk alapja a 146. Zsoltár is:

„Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat!”

Mindenkinek áldást, lelki erőt, békességet és az élet örömeit kívánom.

Szeretettel-barátsággal,

Iványi Gábor

(Fotó: Mohos Márton)