Bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)

Közlemény

Céljainkhoz egy lépéssel közelebb kerülve úgynevezett bejegyzett egyházzá minősült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), miután a bíróság döntése után az ügyészség fellebbezését elutasították. Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy visszakaptuk korábbi státuszunkat, ahhoz a magyar államnak közfeladatok ellátására vonatkozó megállapodást kellene kötnie velünk, ám eddig erre hiába vártunk. 

A „bejegyzett egyház” státusz a jelenlegi egyházi törvény (Ehtv.) szerint a harmadik fokozat: vallási tevékenységet végző egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház.

2011-ben az érintettekkel való egyeztetés nélkül, botrányos körülmények között létrehozott új Ehtv.-vel a magyar állam önkényesen fosztott meg becsülettel gyakorolt státuszától sok felekezetet, köztük a MET-et is – noha 1981-ben nem kis harc árán váltunk üldözött egyházi csoportból bevett és elismert felekezetté. Sok év jogfosztása és huzavona után kénytelenek voltunk jogaink visszaszerzése érdekében a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordulni. Pert nyertünk a magyar állammal szemben ugyanazon az alapon, melyen 2013-ban az Alkotmánybíróság kimondta: a magyar állam alkotmánysértő módon vette el, és több más diszkriminált felekezettel együtt 2012. január 1-jével jogállásunkat köteles visszaállítani.

Noha ez a határozat máig hatályban van, a magyar kormány következetesen figyelmen kívül hagyja. A kapcsolódó jogszabályokban (egyházi, oktatási, szociális törvények stb.) pedig megakadályozza annak érvényre juttatását. Az egyházi törvény és ennek nyomán az alaptörvény többszöri változtatása szintén mind ezt a célt szolgálta. Azzal, hogy a strasbourgi döntés értelmében 2016 decemberéig bezárólag részbeni kártérítést fizetett számunkra, a magyar állam elismerte törvénysértését, ám 2017-től változatlanul egyházi jogokkal nem rendelkező közösségként kezel bennünket.

Az elmúlt évtized hihetetlen terheket rótt ránk. Költségvetésünk meghatározó részétől fosztott meg bennünket, melynek következtében – elsősorban nem vallási tevékenységünkben, hanem – a hitvallásunkat is érintő közfeladatok működtetésében terhelt feleslegesen és bűnös módon minket.

Miután 2021-ben mintegy negyvenezren, 2022-ben pedig hozzávetőlegesen ötvenkétezren kínálták fel egyházunknak egyszázalékukat (ezzel a negyedik legtámogatottabb felekezet lettünk), a bíróság nem tehetett mást, mint hogy előbb nyilvántartásba vett egyházként, majd (annak ellenére, hogy az ügyészség ezt próbálta fellebbezésével megakadályozni) bejegyzett egyházzá nyilvánított bennünket. E pillanatban ebben a kategóriában egyedül a mi közösségünk van. Innen azonban akkor léphetünk tovább, ha a magyar állam közfeladataink ellátására megállapodást köt velünk (ilyennel már 2006-ban is rendelkeztünk, és ez máig érvényben lenne, ha nem lépne át ezen is jogtalanul a jelenleg regnáló kormány), s ezt a magyar parlament, mint törvényt megszavazza, majd a Magyar Közlönyben a dolog kihirdettetik. Levelet intéztünk ezért az ügyben eljárni illetékes Semjén Zsolthoz, ő azonban második hónapja nem reagál megkeresésünkre. 

Budapest, 2022. november 18.

Iványi Gábor, elnök

_____________________________________________________________________________

metegyhaz.hu – Státuszunk kérdése, anyagi helyzetünk, szolidaritási kiállás – A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) közleménye: