815 millió forint érkezett a MET számlájára a tavalyi 1%-os felajánlásokból

Tisztelt Támogatóink!

Örömmel jelentjük be, hogy a Miniszterelnökségtől 2023.01.31-én megérkezett az összeg, amelyet Önök a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek szántak.

Összesen 815.109.346,-Ft-ot utaltak át részünkre. A 2022-ben jogerősen megszerzett, de a Fővárosi Főügyészség által mai napig vitatott és a Kúria előtt megtámadott bejegyzett egyházi státuszunkra tekintettel a kiegészítő támogatáshoz is hozzájutottunk, erre nem is számítottunk.

Az intézményeink működtetésével összefüggésben, beszállítóink felé jelentős összegű tartozások halmozódtak fel, ezek egy részének rendezésére az összeg fedezetet biztosít. Ezúton is szeretnénk megköszönni partnereink velünk szemben tanúsított türelmét.

Örömünk azonban továbbra sem teljes, mivel az állam velünk szemben, egyházi státuszunk évtizedes rendezetlensége miatt fennálló tartozása jelentősen meghaladja a most rendelkezésünkre bocsátott összeget és kárunk megtérítésére egyelőre semmilyen szándék nem mutatkozik.

A NAV 2012-ben elvette technikai számunkat, így egészen 2021-ig nem volt lehetőségünk az 1%-os felajánlásokat gyűjteni.

Az adóhatóság velünk szemben nyilvántartott követelése továbbra is jelentős, folyamatos tárgyalásokat folytatunk a fizetés ütemezéséről az intézmények működőképességének megőrzése érdekében.

A hatóságtól legutóbb 2023. január 31-ig kaptunk haladékot. Helyzetünk jelenleg bizonytalan, mivel annak ellenére, hogy az 1%-okból bejövő összeg jelentős részét felajánlottuk tartozásaink törlesztésére, ügyünkben döntés ezidáig nem született, sőt, az adóhatóság az eddigieknél lényegesen szigorúbb feltételeket szab a haladék engedélyezéséért.

Ha mindez nem volna elég, a NAV százmilliós nagyságrendű büntetésekkel tetézi a tartozások összegét, a Maruzsa Zoltán vezetése alatt működő oktatási államtitkárság is további elvonásokat eszközöl, szintén közel százmilliót von el.

Abszurd, hogy miközben jövőbeli bevételi forrásaink igazolását várják tőlünk, éppen az adóhatóságnak köszönhetően 2016-2020 között nem juthattunk hozzá az egyházi támogatásokhoz – ez az idei összeget figyelembe véve, csak az 1%-os felajánlásokat tekintve több, mint 4 milliárd forint lenne. A többi egyházi kiegészítő támogatással együtt kárunk kb. 14 milliárd forintot tesz ki.

Ugyanakkor biztosítanak bennünket arról, hogy az intézmények működőképességének megtartását ők is elsődlegesnek tekintik. Ugyanitt említhetjük azt is, hogy Semjén Zsolt egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter egy éve nem válaszol megkeresésünkre, amelyben a közösségi célok érdekében történő együttműködésről szóló megállapodás megkötését kezdeményeztük.

Könnyen belátható, hogy amennyiben az egyházként megillető támogatásokat (1%, kiegészítő normatíva, egyházi pályázati források stb.) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az elmúlt években megkapta volna, valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni.

Mindeközben az intézményeink szakmai felügyeletét ellátó kormányhivatalok az ellenőrzések alkalmával elismerően szólnak hiánypótló, szegénységet gondozó, magas színvonalú ellátásainkról – a gyerekek oktatásáról, az idősek, hajléktalanok, elesettek gondozásáról. Azokat a gyerekeket, akiket más iskolák nem fogadnak, hozzánk küldik tanulni.

Bízunk abban, hogy a kormány végre komolyan veszi: ha nem fosztanak meg alkotmánysértő módon egyházi státuszunktól, vagy az AB jogerős határozata alapján visszaállítják azt, ha nem tartják vissza a bennünket eddig is jogosan megillető 1%-os felajánlásokat, nem lennének tartozásaink, s ha megkapjuk, ami járt, és most is megillet minket, amiért tisztességesen megdolgoztunk, nem is kell attól tartani, hogy adósságunk a jövőben lesz.

Szívből jövő köszönet minden kedves támogatónknak!

Budapest, 2023. február 3.

Iványi Gábor,

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

(Fotó: Németh Péter/Telex)