Az állam nem adja oda, ami jár, emiatt tartozunk az állami cégnek

Közlemény

A napokban a sajtóban megjelent információkra, amely az MVM-nél felhalmozódott tartozásunkat firtatta, az alábbi álláspontot közöljük.

Sajnos megfelel a valóságnak, hogy önhibánkon kívül nagyobb összegű közműtartozásunk halmozódott fel azóta, hogy az állam nem tesz eleget az egyházi státuszunk jogellenes elvétele miatt minket megillető kártérítés fizetési kötelezettségének. Az állam a 2016. utáni időszakra vonatkozóan még azokon a jogcímeken járó összegek kifizetését is megtagadja tőlünk, amelyeket az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban elismert.

Korábban részünkre az állami tulajdonú gáz-, és áramszolgáltató kikapcsolási, fizetési haladékot biztosított, mert belátta, hogy fontos az a tevekénység, amelyet végzünk.

Az MVM részére 2023. áprilisban küldött haladékkérelemre a mai napig nem kaptunk választ. Joggal feltételezhetjük, hogy nem változott az egyházunkkal kapcsolatos hozzáállás, hiszen sem az egyházi státusz kérdésben, sem a kártérítésben előrelépés nem történt.

Szeretnénk rögzíteni, hogy az elmúlt években így is erőnkön felül, mintegy 240M Ft-ot utaltunk az áram-, és gázszolgáltatóknak. A most felajánlott részletfizetési lehetőség azonban nem megoldás számunkra, mivel gazdasági nehézségeink pillanatnyilag olyan súlyosak, hogy a részleteket sem tudjuk teljesíteni.

Egyházi státuszunk jogellenes megvonásának eredményeként bevételeink közel negyven százalékától esünk el.

Könnyen belátható, hogy amennyiben az állam nem fosztana meg minket a jogosan járó normatíváktól és egyéb juttatásoktól, amelyek a 63 helyszínen történő 9 különböző alapfeladat elvégzése után járnak, akkor nem tartoznánk az állam tulajdonában lévő áramszolgáltatónak sem, ahogyan ez korábban sohasem fordult elő.

Fontos a téma kapcsán megemlíteni, hogy ameddig más egyházak igen jelentős kompenzációt kaptak a megemelkedett gáz-, és áramszámlák kifizetéséhez, addig a MET ebből a lehetőségből is kimaradt. Sőt, épp ellenkezőleg: tartozásaink a közműszolgáltatás kikapcsolása, a szerződések megszüntetése miatt felmerülő többletköltségek (visszakapcsolási díj, a szolgáltatói árak két-háromszorosának megfelelő kötbér stb.) miatt irreális mértékben emelkednek. Adminisztrációs terheinket fokozza ugyanakkor a szolgáltatóknál mostanában tapasztalható káosz. Megkereséseinkre jellemzően fél év után, vagy még akkor is csak külön sürgetésre kapunk választ. Megemlítjük azt is, hogy az elmúlt héten az egyik szociális házunknál tévedésből kikapcsolták az áramot (igaz, mielőtt küldtük volna a reklamációt érzékelték a tévedést és azonnal szó nélkül vissza is kapcsolták).

Ismét bizonyítottnak látjuk tehát, hogy a jelenlegi hatalom minden módon próbálja ellehetetleníteni a szegények és elesettek, több mint húszezer ellátottunk érdekében végzett szolgálatunkat, tevékenységünket.

Hangsúlyozzuk: szándékunkban áll a szolgáltatók felé fennálló tartozásaink rendezése. Ehhez azonban szükséges, hogy az államtól megkapjuk az egyházunkat megillető kártérítést. Ezúton is megerősítjük azt a korábbi felajánlásunkat, hogy az állami tulajdonban álló közműszolgáltatók felé fennálló – a minket megilletőnél lényegesen alacsonyabb összegű – tartozásunk a kártérítés összegéből levonásra és közvetlenül a szolgáltatók részére kifizetésre kerüljön.    

A sanyargatások közepette azonban jelenleg nincs más választásunk, mint pert indítani azzal a céllal, hogy a magyar állam megtérítse részünkre az egyházunk technikai számának jogtalan elvételéből adódó jelentős összeget. A kártérítésre való jogosultságunk bizonyítása céljából arra kérjük híveinket, támogatóinkat, nyilatkozzanak arról: a 2015 és 2020 közötti időszakban is egyházunk részére ajánlották volna fel adójuk egyházi egy százalékát. Részletek az alábbi linken: https://metegyhaz.hu/2023/05/06/nyilatkozatgyujtesi-akcio/

Intézményeink működtetését nem hagyhatjuk abba, rászoruló embertársainkért vállalt felelősségünket nem tehetjük le.  

Iványi Gábor, elnök

2023. július 3.