Egyházunk intézményeiért fantasztikus társadalmi összefogás indult az elmúlt hetekben, ami megerősíti bennünk a reményt!

Úgy gondoljuk, hogy az október 17-én indított Adj egy órát az életedből! elnevezésű demonstráció erejének is köszönhető, hogy az MVM a megadott határidő lejártával nem szüntette meg intézményeinkben az áram és gázszolgáltatást. A tüntetést – amelyet sokan a helyszínen, az élő közvetítéseken keresztül pedig rendszeresen több ezren követnek – számos közismert művész bevonásával ezen a héten is folytatni fogjuk, hiszen a kikapcsolás veszélye egyelőre nem hárult el.

Azon a 17 településen, ahol az intézményeinket működtetjük, a legtöbb esetben együttérzést és támogatást tapasztalunk mind a lakosság, mind a településvezetők részéről.  Mindeddig a budaörsi, a szegedi, az orosházi, Budapesten a Fővárosi Önkormányzaton kívül pedig a III., a VII., a VIII., a XVIII. kerületi önkormányzat biztosított bennünket egyszeri vagy folyamatos támogatási szándékáról. A mellettünk történő bátor kiállás arról is tanúskodik, hogy óvodáink, iskoláink, népkonyháink, megkerülhetetlen szerepet töltenek be számos falu és város életében, működésünk, jelenlétünk nélkülözhetetlen. Van olyan oktatási intézményünk, ahol látunk reményt a helyi önkormányzattal való szorosabb együttműködésre, amely lehetővé teheti a folyamatos működtetést a helyzet rendeződéséig.

Hasonlóképpen szociális intézményeinknél is küszöbön áll pozitív lépés, ugyanígy fővárosi vagy önkormányzati segítséggel tovább működhetnek ezek a munkahelyek. Ebben a pillanatban ezt még nem tudjuk minden helyszínünkön megvalósítani, de változatlanul gyűjtjük a felajánlásokat, és így ezekből jelentősebb részt juttathatunk a máshonnan támogatást nem remélő intézményeinkben dolgozó munkatársainknak.

Kiáltványunk megjelenése óta eltelt bő egy hónapban több mint 180 millió forint támogatást kaptunk magánadományozóktól, illetve számos önkormányzattól, amelyet teljes egészében kollégáink részfizetésére fordítottunk. Rendkívül nagy segítséget jelent az elmúlt napokban megnövekedett mennyiségű élelmiszeradomány, melyből feltölthetjük kimerült készleteinket, és hosszú idő óta először ismét küldhetünk belőle vidéki intézményeinknek is.

Nem mehetünk el szó nélkül a Drogerie Markt (dm) váratlan lépése mellett sem. A cég először támogatási szándékát jelezte felénk, majd egy nappal az akció előtt lemondta a számunkra szervezett adománygyűjtő eseményt – amely sokakban visszatetszést váltott ki. Arra kérjük a velünk szimpatizálókat, hogy ne zaklassák a vállalatot a szociális médiában, hiszen mindezért elsősorban a társadalmi-politikai közeg a felelős. Annak jeléül, hogy nem neheztelünk a dm dolgozóira, elküldjük nekik azt a rajzot, amellyel az óvodásaink meg akarták köszönni a támogatást.

A státuszunk jogellenes megvonása következtében előállt krízishelyzetben sajnos elkerülhetetlen a rendelkezésre álló erőforrások – elsődlegesen a szűkös munkaerőkapacitás – átcsoportosítása, amely szükségszerűen azt is eredményezi, hogy néhány intézmény más fenntartóhoz kerül át az egyházunktól. A döntés meghozatala során elsődlegesen az intézmények ellátását, szolgáltatását igénybe vevő személyek és kollégáink szempontjait, megnyugtató elhelyezésüket, illetve foglalkoztatásukat tartottuk szem előtt.

A beregi többcélú intézményünk vezetői, tantestületei és szülői munkaközösségei szorgalmazzák, hogy lépjünk a fenntartóváltás irányába. Ennek érdekében a fenntartó egyház közgyűlésének döntésével megkerestük a Kormányhivatalt, hogy tájékoztassuk őket: helyzetünk itt a normatívavisszatartás miatt ellehetetlenült, és kérjük az ügyben intézkedésüket.

A felsődobszai és nagykinizsi óvodáink esetében meggyőződésünk szerint a gyermekek és az intézményekben dolgozó kollégáink érdeke most azt kívánja, hogy az óvodát és a közétkeztetést biztosító konyhát a továbbiakban az önkormányzat működtesse, ezügyben folyamatosak az egyeztetések.

Intézményeinkben ugyanakkor – ha sok áldozat árán is – de továbbra is folyik a munka, ellátjuk a betegeket, időseket, hajléktalan embereket, iskoláinkban folyik a tanítás. Több száz nyilatkozat érkezett be hozzánk kollégáktól, hozzátartozóktól és ellátottaktól, akik írásban is megerősítették: nem szeretnének fenntartóváltást.

Nem győzzük hangsúlyozni, mekkora hálával gondolunk azokra a munkatársainkra, akik még mindig kitartanak. Bármennyire is megértjük, nagyon fájlaljuk, hogy a kialakult helyzet számos kitűnő vezetőnket, kollégánkat, barátunkat kényszerített rá – reméljük, csak átmenetileg -, hogy megélhetését más munkahelyen biztosítsa a továbbiakban. Hiányoznak nekünk, köszönjük a munkájukat, nem feledkezünk meg róluk.

Változatlanul bízunk abban, hogy sikerül felelős személlyel asztalhoz ülnünk, státuszunk és helyzetünk rendezése érdekében.

Az események alakulásáról továbbra is folyamatosan tájékoztatást adunk.

Budapest, 2023.10. 24.

Iványi Gábor, elnök