IVÁNYI GÁBOR ÜZENETE A 2024. 02. 16-I DEMONSTRÁCIÓ SZERVEZŐINEK ÉS RÉSZTVEVŐINEK

IVÁNYI GÁBOR ÜZENETE A 2024. 02. 16-I DEMONSTRÁCIÓ SZERVEZŐINEK ÉS RÉSZTVEVŐINEK

Kedves Civil Szervezők és Demonstrálók!

A magam és egyházam nevében köszönöm kiállásotokat és tiltakozásotokat a gyerekek bántalmazása, megalázása, illetve azok eljárása miatt, akiknek a törvény teljes szigorával kellene fellépniük minden visszaéléssel és hitványsággal szemben, s akiknek ellenkező esetben vállalniuk kell az igazságügyi számonkérést vagy az ebben elvárható tisztességes eljárás felelősségét és konzekvenciáit.

Nincs annál megrendítőbb, mint ha kiszolgáltatott gyermekeket bántalmaznak azok, akiknek szeretni, védelmezni, oktatni, támogatni kellene őket, akik szülőként vagy nevelőként élnek vissza a hatalmukkal.

Jézus nagyon szigorú ebben a kérdésben: Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Máté 18,10) „Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik.” (Márk 9,42)

Lelkipásztorként és vallási vezetőként még inkább elszomorít, ha egyházi emberek nem érzik át egy ilyen helyzet elfogadhatatlan súlyát, és nem tesznek meg minden tőlük telhetőt az ilyen esetek megelőzésére, kivizsgálására, a bűnösök számonkérésére, a rendszerből való eltávolítására. És ami talán még ennél is fontosabb, ha nem próbálnak minden eszközzel tenni az áldozatok gyógyulásáért, megvédéséért, a traumák feldolgozásának elősegítéséért.

A gyerekek jogainak és a családvédelem helyzetének folyamatos elfogadhatatlan volta, valamint az oktatásügy jelenlegi méltatlan helyzete szükségszerűen kapcsolódnak hozzá ehhez a hírhedté vált ügyhöz, mely mindannyiunk szégyene és lelkiismereti terhe.

Nincs annál felemelőbb, mint amikor egy egész ország egyetért, együtt háborodik fel és azt üzeni: nem tűrjük a bántalmazók felmentését, szolidárisak vagyunk az áldozatokkal! Hozzájuk csatlakozva szeretném együttérzésemet, vigasztaló ölelésemet és bátorításomat küldeni a túlélőknek, hálámat a segítőiknek, támogatóiknak, és köszönetemet mindenkinek, aki itt és most kiáll mellettük!

Budapest, 2024. február 15.

Barátsággal és üdvözlettel:

Iványi Gábor