Iskolaszereket gyűjtünk!

Kedves Támogatóink!

Bár az iskolakezdésig még majdnem egy hónap van hátra, mi már most szeretnénk megkérni benneteket, hogy ha van otthon kinőtt, felesleges, nem használt, de jó állapotú iskolai felszerelésetek, hozzátok el nekünk a Dankó utca 11. szám alá, az iskoláink diákjai örömmel használnák, és megkönnyítenétek vele a tanévkezdést a családoknak.

Amit várunk:
tolltartó, iskolatáska, tornazsák – nem baj, ha használt, csak jó állapotú és tiszta legyen
iskolai füzetek minden korosztály számra
ceruzák, tollak, színes ceruzák
hegyező, radír
zsírkréta, vízfesték, tempera, ecset, filctoll
vonalzó
edzőcipő, esőkabát, melegítő

Ahova várjuk:
1086 Budapest,
Dankó utca 11., itt a kollégák minden nap át tudják venni az adományokat 7 és 21 óra között.

Amennyiben inkább pénzadománnyal támogatnád a kezdeményezést, adományodat a

K&H Bank Zrt.
10400140-00026699-00000006

bankszámlaszámra tudod utalni. A közlemény rovatba kérjük írd be, hogy "iskolaszer".

Köszönjük!

https://www.facebook.com/events/417283359624972/


Három ügyben kérjük anyagi támogatásaikat!

Kedves Támogatóink!

Három ügyben kérjük tisztelettel anyagi támogatásaikat:

Abaújkéri tornaterem felújítása: https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/ujitsuk-fel-a-tornatermet-abaujkeren-2367

Oktatási intézményeink fennmaradására az újabb elvonások után, az Oltalom számlaszámán: K&H Bank Zrt. 10400140-00026699-00000006
A közlemény rovatba kérjük, írják be, hogy "oktatás".

Fejlesztő, felzárkóztató nyári táborainkra szintén az Oltalom bankszámlaszámán:
K&H Bank Zrt.10400140-00026699-00000006
A közlemény rovatba kérjük írja be, hogy "nyári tábor"

Köszönjük szépen, ha bármelyik célt támogatják!


***

Kérjük, kövessen bennünket rendszeresen a Facebookon, s segítsen az Oltalom Karitatív Egyesület naponta frissülő tartalmainak megosztásában!

https://www.facebook.com/oltalom.karitativegyesulet/

Köszönjük!


Megbékélés Háza – Zenés áhítat, Magda Dávid orgonaestje – 2021. július 26. hétfő 19.00 óra

Kodály: Glória (Organoedia)

J. S. Bach: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist – korálfeldolgozás, BWV 667

Magda Dávid: Concerto

Liszt: 1. (A-dúr) legenda: Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak

Antalffy-Zsiross Dezső: Hattyúdal

J. S. Bach: Herr Christ, der ein’ge Gottessohn – korálfeldolgozás, BWV 601

Magda Dávid: Herr Christ, der ein’ge Gottessohn

Magda Dávid: Improvizáció

Buxtehude: g-moll prelúdium és fúga, BuxWV 149


Evőeszköz, tányér, bögre gyűjtést indítunk!

A műanyagmentesség elér minket is, de felmérve készleteinket, ismét hozzátok fordulunk segítségért. Ha van otthon nem csorba, nem törött, de már nem használt (megunt) felesleges evőeszköz, tányér, bögre, gondoljatok ránk és hozzátok el a Dankó utca 11-be, kollégáink a hét bármely napján átveszik. Mi pedig örömmel fogjuk használni!

Köszönjük szépen!

az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársai

* * *

Kérjük, kövess bennünket rendszeresen a Facebookon, s segíts az Oltalom Karitatív Egyesület naponta frissülő tartalmainak megosztásában!

https://www.facebook.com/oltalom.karitativegyesulet/

Köszönjük!


Nem köt köznevelési szerződést a minisztérium Iványi Gábor egyházával – újabb 95 millió forintot vonnak el a szociálisan rászoruló gyerekeket oktató intézményektől

Az EMMI ismét 95 millió forintot vesz el a következő tanévben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott köznevelési intézményektől. Ezáltal veszélyezteti közel 2500 szociálisan hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatását, és a velük foglalkozó mintegy 500 fő állását. A MET a bevett egyházaknak járó kiegészítő támogatást szeretné megkapni.

Maruzsa Zoltán államtitkár 2021 júniusának elején arról tájékoztatta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, hogy a következő tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelési feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatáson túl többlettámogatást biztosító köznevelési szerződést nem köt a MET-tel. Ezzel újabb 95 millió forintot vesz el a minisztérium a MET által fenntartott iskoláktól, ezáltal veszélyeztetve azok fennmaradását.

Az egyházi státusz jelenlegi helyzete

A MET egyházi státusza 2012. óta rendezetlen, az országgyűlés döntésének hiányában, az egyházi törvény többszöri módosítása ill. a bíróság érdemi döntésének hiány miatt.

A 2012-ben hatályba lépett egyházi törvény alapján a MET elveszítette a korábbi egyházi státuszát, a törvény alapján át kellett volna alakulnia egyesületté. A státusz elvesztése, az egyházi törvény alaptörvényellenessége miatt a 6/2013 (III.8.) AB határozat kimondta, hogy az egyesületi átalakulás nem kényszeríthető ki, a korábbi egyházak nem veszítették el a státuszukat, 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az egyházi törvény az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik, ezért Magyarország kártérítést fizetett a MET részére az egyházi státusz elveszítéséből adódott károk (egyházaknak járó költségvetési támogatások) kompenzálása céljából.

Az új egyházi törvény alapján elindult a MET ismételt egyházi elismerése iránti eljárása, amelyben 2014-ben az EMMI megállapította, hogy a törvényben felsorolt objektív körülmények (pl. tagok száma, minimum 20 éves fennállás, nemzetbiztonsági kockázatok hiánya stb.) fennállnak, az országgyűlésnek kellett volna meghoznia a végső döntést. Az országgyűlés 2014-től 2019-ig nem tűzte napirendre az ügyet. 2019. április 15-én lépett hatályba az egyházi törvény módosítása, a MET-nek újabb eljárást kellett kezdeményeznie az új törvény szerint megszerezhető státuszok iránt. 2020 szeptemberében a bíróság megállapította, hogy a MET a törvény erejénél fogva vallási egyesületnek minősül, a magasabb egyházi státuszok megszerzése iránti eljárás folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt, folyamatos hiánypótlási felhívásokkal, végleges döntés nincs.

Az újabb strasbourgi eljárást akkor tudjuk megindítani, amikor a magyarországi jogi eljárást végigjártuk. Az eljárás elhúzódása miatt mindenképpen ismételten kártérítési igénnyel fogunk élni.

Az új tanévre nem köt köznevelési szerződést a minisztérium

Az első köznevelési szerződés megkötésére az EMMI és a MET között 2012-ben került sor. Ebben kifejezetten szerepelt, hogy a szerződéskötésre annak kompenzálása céljából kerül sor, mert a MET elveszítette egyházi státuszát, és ezért nem részesül az egyházakat a költségvetési törvény alapján megillető kiegészítő támogatásból.

Az első köznevelési szerződés 5 évre, 2012-2017 közötti időszakra szólt, az abban biztosított támogatás megegyezett a költségvetési törvény alapján járó támogatással.

2017 óta azonban csak 1-1 évre vonatkozik a szerződés.

2019 óta emellett maximálják a támogatott gyerekek számát, és jelentősen csökkentették az összeget, ami így már csak körülbelül a fele a költségvetési törvény szerinti támogatásnak – maximum 1900 tanuló és 100.000 Ft/év, azaz 190.000.000 Ft volt ez az összeg.

A 2020/21-es tanévben tovább csökkentették a támogatást, már csak 95.000.000 forintot kaptak intézményeink. A 2021/22-es tanévtől pedig semmit nem kapna már a MET Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint.

A MET 2 iskolájában zajlik szakképzés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Építőipari, vendéglátó, szépészeti, erdészeti, mezőgazdasági és szociális ágazatokban képzünk szakembereket, és szakmával rendelkezőknek van 2 éves érettségi felkészítő tanfolyam is. Mivel a szakképző intézmények a 2020/21-es tanévtől az Információs és Technológiai Minisztérium alá kerültek, az ITM-től is kértünk támogatást, de nem kaptunk.

A MET felszólítja a Magyar Kormányt, hogy vessen véget a folyamatos jogsértésnek, és adja meg azt a kiegészítő támogatást az általunk fenntartott intézményeknek, amelyeket a bevett egyházak is megkapnak. A 2021-es költségvetési törvény alapján a bevett egyházakat megillető kiegészítő támogatás: 200.000 Ft/tanuló/év, létszámkorlátozás nélkül – mi is ezt szeretnénk megkapni. A köznevelési szerződés megszüntetése a MET ellen folytatott politikai hadjárat újabb eszköze.

( Forrás: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – https://metegyhaz.hu/2021/06/28/nem-kot-koznevelesi-szerzodest-a-miniszterium-ivanyi-gabor-egyhazaval-ujabb-95-millio-forintot-vonnak-el-a-szocialisan-raszorulo-gyerekeket-oktato-intezmenyektol/ )