Közlemény

Ukrajnai háborús menekülteket fogad néhány napos feltöltődésre az Oltalom Karitatív Egyesület.

Az idelátogató családok – melyek férfi tagjai jelenleg is harcolnak, vagy a háború során elhunytak - korábban a legsúlyosabb összecsapások elől települtek át Ungvárra.  A nők és a gyerekek csütörtöktől szombatig vendégeskednek Budapesten, ahol egyebek mellett az Állatkertbe, a Csodák Palotájába és a Fővárosi Nagycirkuszba látogatnak majd el.

A harmincnyolc fős csoport számára magántámogatók és ukrajnai szervezetek (az Argo Alapítvány,az Ungvár Ereje Jótékonysági Alapítvány, valamint a Vodograj Menedékház) segítségével sikerült megszervezni a színes szórakoztató programokat abban a reményben, hogy legalább néhány napra sikerül feledtetni velük az átélt borzalmakat.

A program megnyitójára ma délután 13 órakor kerül sor szervezetünk Dankó utcai központjának dísztermében. Az Oltalom nevében hálás köszönetet mondok minden támogatónak és közreműködőnek.

A részletes program: 

JANUÁR 19. CSÜTÖRTÖK                                                     

13:00   Ebéd, elnöki köszöntő- Oltalom VIII. Dankó utca 11. Díszterem                

15:00   Fővárosi Nagycirkusz                        

17:30   Óriáskerék                                        

JANUÁR 20. PÉNTEK                                                 

10:00   Fővárosi Állatkert                                                     

15:00   Csodák Palotája                                            

17:30   Buszos városnézés idegenvezetővel             

JANUÁR 21. SZOMBAT                                                         

9:30     Sugár Játszóház                                                        

13:30   Kézműves foglalkozás/Ruhabörze/Ajándékozás       Kápolna, 3-as terem, könyvtár

16:00   Indulás Ungvárra                                          

Budapest, 2023. 01. 19.

Tisztelettel:

Iványi Gábor,elnök


Közlemény

Tamás Gáspár Miklósra emlékezem én is megrendült szívvel. Teszem ezt magánemberként, de egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és felsőoktatási intézményünk, a Wesley János Lelkészképző Főiskola nevében is.

A hetvenes években, a Magyarországi Metodista Egyházból politikai okokból kiüldözött, majd a világi hatóságok által is meghurcolt teológusok, lelkészek számára földalatti teológiai oktatást (repülő egyetemet) szerveztünk. Tanítottak itt kitűnő teológusok, szociológusok és más nagyszerű értelmiségi szakemberek mellett filozófusok is. Erdélyi Ágnes hozta el 1978-ban „lakás akadémiánkra” Tamás Gáspár Miklóst is.

Gazsi nemcsak filozófia történetet tanított, de bibliai görögöt is, hiszen tökéletesen otthon volt ebben a tárgyban is. Történetünk azután összekapcsolódott mind a demokratikus ellenzék, mind a rendszerváltó szabad Magyarország kibontakozásában is. Sokat jelentett számunkra megalkuvást nem tűrő egyenessége, szókimondása, egyértelmű szolidaritása, s mindazok az értékek, amelyeket baloldali liberális értelmiségiként igen magas szinten képviselt. Kicsit mindannyiunk halottja is ő.

Legyen áldott az emléke, legyen a lelke bekötve az élők kötelékébe most, amikor az örökkévalóság útjára vezéreltetett.

„1Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.2Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 3Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.  4Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! 5Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.)6Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. 7Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak? 8Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.  9Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: 10Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. 11Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, 12A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.  13Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. 14Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.) 15Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.  16Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. 17És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! 18Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok. 19Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem! 20A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid. 21Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? 22Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek! 23Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! 24És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (139. Zsoltár) 

Iványi Gábor

(Kép-forrás: archív / internet / hvg.hu)

Bemutatkozik Jónás Miklós nyíregyházi lelkészünk (Videó)

Bemutatkozik Jónás Miklós nyíregyházi lelkészünk (Videó)

Bemutatkozik Jónás Miklós, nyíregyházi parókiánk lelkésze. Lelkészi feladatain felül karitatív munkát is végez a mátészalkai körzetben, a roma gyülekezetben. Oktatóként az építészet alapjait tanítja fiatal hallgatóinknak.

https://www.facebook.com/oltalom.karitativegyesulet/videos/562391652125719


Megbékélés Háza – Zenés áhítat / 2023. január 30. hétfő, 19:00 óra / Szilágyi Gyula orgonaestje

Megbékélés Háza – Zenés áhítat, 2023. január 30. hétfő, 19:00 óra

Szilágyi Gyula orgonaestje

 William Byrd, Eustache Du Caurroy, Johann Sebastian Bach, Jan Albert van Eijken és Hendrik Andiessen művei

Megbékélés Háza - Zenés áhítat / 2023. január 30. hétfő, 19:00 óra / Szilágyi Gyula orgonaestje - Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (metegyhaz.hu)

Tízgyermekes apa a hajléktalankórházunk főorvosa

A jozsefvarosujsag.hu 2022. december 28-án megjelent cikkéből, a dr. Olasz Józseffel, az Oltalom Kórház vezetőjével készült interjúból:

A hajléktalankórház a Dankó utca 9-ben a hosszan elnyúló keskeny udvar hátsó traktusában található, néhány kórteremből és orvosi szobából áll. Az épületen lenne mit javítani, kopott, ám tiszta minden.

Amíg Olasz doktorra vártunk, a reggeli műszakra készülődő Kürthy Erika főnővérrel beszélgettünk. Elmondta, ide fiatalok nem jönnek, a gyógytornászuk az egyetlen fiatal (ami az egész egészségügyre jellemző), és aki itt dolgozik, nem karriervágyból van itt. Egy nővér az új lepedőkért szalad be, amit adományként kaptak. Most jött, máris szükség van rá, sóhajt a főnővér, kevés pénzből gazdálkodnak. A nap híre volt, hogy a fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) mégsem kapja meg a törvényesen járó állami támogatást, hiába a bíróságok ítélete. A megszűnés réme évek óta velük van, és hiába mosolyognak, ez mindenkit nyomaszt. Eddig mindig sikerült átevickélni a nehézségeken, mondja a belépő Olasz doktor, már csak az bolygatja a kedélyeket, ha nincs fizetés.

A kórházat, eleinte még rendelőt, dr. Samu István orvos-pszichiáter alapította, de Olasz Józsefet 1995-ben már Iványi Tibor hívta ide, az akkori főorvos, akitől Olasz 2007-ben vette át az intézmény vezetését. Eleinte nem gondolta, hogy a hajléktalanság ekkora gond lesz, mint mondja, Samu István rendkívül előrelátónak bizonyult. 1990 előtt, a szocializmusban nem volt jelentősége, beszélni sem engedtek a hajléktalanságról – sokaknak otthont adtak a később megszűnő munkásszállások, s ők aztán állás és fedél nélkül maradtak.

Olasz József egyébként háziorvos is, szüksége is van az ottani jövedelemre, mert tíz gyermeke van. Van köztük rendőr, minisztériumi tisztviselő és betegápoló, és persze afféle fekete bárány is, mondja mosolyogva. Egy kivételével mind felnőttek, nyolc unokája is van már. Háziorvosként is sok segítségre szoruló betege van, ukrán menekültek és rengeteg vietnámi vendégmunkás (nagy cégek hozzák őket szalagmunkára), akik 39 fokos lázzal sem mernek egy-két napnál tovább betegállományban maradni.

És vissza is kanyarodunk a hajléktalanokhoz, akik sokszor reménytelen állapotban kerülnek már az orvos elé. Ha sztrókkal, rákkal kórházba kerülnek, a rövid gyógykezelés után már szabadulnának tőlük is, mint a többi betegtől, akiket lábadozni hazaküldenek. Az utcán azonban nem lehet így túlélni, és ilyenkor őket kérik, vegyék át a beteget. Mi is ott voltunk reggel, amikor éppen egy kórházból érkeztek, hogy hozhatják-e a betegüket. Az Oltalom kórházában ötven ágy van, rajtuk kívül a fővárosnak a Szabolcs utcában van hasonló ellátás (őket is a megszűnés fenyegeti). A betegek felépülése sokszor nagyon hosszadalmas, van, akit évek óta itt tartanak, mert képtelen magáról gondoskodni.

Az Oltalom kórháza egyházi intézmény, azt firtatom, milyen szerepe van a vallásnak abban, hogy ezt a munkát választotta. Ehhez nem kell vallás, az ember lehet emberséges anélkül is, hogy hinne valami felsőbbrendűben, mondja Olasz József. Ezt kérdeztem a nővérkéktől is, ők azt mondták, itt senkitől nem várják el, hogy hívő legyen, csak szeretettel bánjon a segítségért érkezőkkel.

Benéztünk a kórterembe is, ami az átlagnál elnyűttebb kinézetű betegeken kívül mindenben olyan, mint egy átlagos kórházban. Olasz doktor a lelkünkre kötötte, menjünk át a Fűtött utcába is, a hajléktalan-melegedőbe, ahol szintén van lábadozó részlegük, hogy a saját szemünkkel lássuk, milyen elesettek ezek az emberek.

Elbúcsúztunk és valóban bekopogtunk két házzal odább a Fűtött utcába, amit egy volt autószervizből alakítottak ki. Horváth István szociális munkás vezetett körbe minket. Ez egy alacsony küszöbű intézmény, bárkit befogadnak, csak az italt kell kint hagynia.

Nagyon sok idős és rokkant van a hajléktalanok között, egyre többen vannak itt fél lábbal vagy lábak nélkül, ez a hely az utolsó menedékük. Bár sokan dolgoznak a hajléktalanok közül, még buszvezető is van köztük, aki innen indul fürdés után munkába, legalább annyi a már nehezen menthető élet is, aki nem élne túl a segítség nélkül.

(Forrás: https://jozsefvarosujsag.hu/tizgyermekes-apa-a-hajlektalankorhaz-foorvosa/ ; letöltés ideje: 2023. január 3.)