2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2019. március 14.
EMBERMENTŐK AZ EMBERTELENSÉGBEN CARL LUTZ, DIETRICH BONHOEFFER, GIORGIO PERLASCA –KONFERENCIA – 2019. MÁRCIUS 30. SZOMBAT
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline-terem, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!


P r o g r a m:

8.15–8.45 érkezés, regisztráció stb. (regisztrációs pult a nap folyamán végig lesz!)

8.45 Megnyitó: IVÁNYI Gábor

9.00–9.30 CSEPREGI András: Az egyház az ember védelmében? Dietrich Bonhoeffer törvényértelmezése

9.30 – 10.00 Joel BRUNEL: Operation 7 – Was Dietrich Bonhoeffer a „RighteousGentile”? – Embermentő volt-e Dietrich Bonhoeffer?

10.00–10.15 KÁVÉSZÜNET

10.15–10.45 Gian Luca BORGHESE, Olasz Kultúrintézet igazgatója Perlascáról

10.45–11.15 HUBAI Péter: Carl Lutz konfliktusai

11.15–11.45 Zene: BALATONI Péter

12.00–13.00 EBÉD

13.00–14.00 CARL LUTZ-EMLÉKTÁBLA FELAVATÁSA

14.00–14.30 VÁMOS György: Carl Lutzról (Carl Lutz Társaság)

14.30–14.45 KÁVÉSZÜNET

14.45–15.45 KÖNYVBEMUTATÓK felolvasással

16.00–17.00 FILM
Daniel von Aarburg (rendező): Carl Lutz - Az elfeledett hős (svájci dokumentumfilm, 52 perc, 2014)

17.00 ZÁRSZÓ A HELYSZÍNEN

- - - - - - -


 - - - - - - -
Az esemény a Facebookon: