2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Kézműves foglalkozások

1998 óta folyik Egyesületünkben rehabilitációs céllal kézműves és művészeti foglalkozás. E tevékenységek kapcsolatteremtő, képességfejlesztő, aktivizáló, gyógyító, terápiás hatása óriási, és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a több hónapig - vagy akár évekig is – eltartó munkanélküli életmódból felrázzuk a hajléktalanokat, újra megismertetve velük a munkavégzés örömét, jótékony hatását. Az elkészült tárgyakat egyelőre adománygyűjtésre használjuk, például a karácsonyi vásár idején, később értékesíteni is próbáljuk úgy, hogy a bevétel egy része a készítőket illeti meg. További célunk a tehetségek felkutatása. Legnagyobb sikerünk a Strasbourgban megrendezett „Európa a miénk is! Építsünk hidakat Európának!” című kiállításon klienseink által elnyert Bronzcsillag díj volt az elmúlt két évben.