2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Oltalom Kulturális Kör

A hajléktalanokból és szociális munkásokból álló Oltalom Kulturális Kör 2008-as megalakulása óta rendszeresen lép fel az ország különböző területein. Eddig összesen több mint 40 alkalommal szerepelt – egyházi rendezvényeken, a Merlin Színházban, a Gödörben, a József Attila Színházban, a Syma Rendezvénycsarnokban, a Liszt Ferenc téren, idősek otthonaiban és hajléktalanszállókon, valamint a Kossuth Rádióban, a Duna Televízióban, az RTL Klub Reggeli című műsorában. Repertoárjukon népszerű zenészek, együttesek dalainak átdolgozása és különböző szépirodalmi alkotások szerepelnek. A Kör megismerteti a közönséggel a hajléktalanok sorsát és érzésvilágát, ezáltal mindenki átélheti az utca emberének kilátástalanságát és egyben reménységét. Célja továbbá megmutatni: ők is értékesek, és tudnak értéket teremteni a kultúra és mások szórakoztatása terén. A Kör tagjai nagy lelkesedéssel készülnek a próbákon. A felkészülés és a fellépéseken való részvétel azon túl, hogy rendszerességre és felelősségre szoktatja őket, sikerélményt és önbizalmat is ad nekik, ami nélkülözhetetlen a továbblépéshez.