2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2016. január 29.
Köszönet az 1%-ért
Az Oltalom Karitatív Egyesület köszöni minden felajánlójának, hogy adója 1%-ával támogatta a rászorulók érdekében végzett tevékenységét. A részünkre juttatott összeg: 2013 évben 9.952.738,-Ft; 2014 évben 8.395.860,- Ft, 2015 évben 6.948.231,- Ft, melyet a működtetéssel és a közhasznú tevékenységgel összefüggő munkálatokra fordítottunk.

A Véka és Korsó Alapítvány (1086 Bp., Dankó u. 9., adószám: 18175244-1-42, elnök: Lakatos Anka)  köszöni minden felajánlójának, hogy adója 1%-ával támogatta tevékenységét.  A részünkre juttatott összeg: 2013 évben 64.193, -Ft, 2014 évben 37.682,- Ft, 2015 évben 20.257,- Ft, melyet a működtetéssel és a közhasznú tevékenységgel összefüggő munkálatokra fordítottunk.

A Másik Kéz Alapítvány (1086 Bp., Dankó u. 9., adószám: 18011964-1-41, elnök: dr. Iványi Gábor) köszöni minden felajánlójának, hogy adója 1%-ával támogatta tevékenységét. A részünkre juttatott összeg: 2013 évben 30.034,-Ft, 2014 évben 40.321,- Ft, 2015 évben 28.430,- Ft, melyet a működtetéssel és a közhasznú tevékenységgel összefüggő munkálatokra fordítottunk.

A Keresztyén Könyvesház Alapítvány (1086 Bp., Dankó u. 11., adószám: 19208055-1-42, kuratóriumi elnök: Ónodi István)  köszöni minden felajánlójának, hogy adója 1%-ával támogatta tevékenységét. A részünkre juttatott összeget a működtetéssel és a közhasznú tevékenységgel összefüggő munkálatokra fordítottunk.