2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2015. március 09.
Békéscsaba Oltalom Idősek Otthona
Az „Oltalom” Idősek Otthona a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában 2006. óta működik Békéscsabán. Az intézmény korábban gyermekotthon volt, ezért átalakításokat és akadálymentesítést kellett végrehajtani.


Elhelyezés / férőhely
:
2-3 ágyas elhelyezés
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend

Általános:
Az idősek otthonába felvételüket kérhetik azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik önmagukról saját otthonukban nem tudnak gondoskodni, nincs közvetlen segítségük, vagy nincs hozzátartozójuk. A kérelmezők többsége békéscsabai lakos, sokan a közeli Kazinczy lakótelepen laknak, illetve családtagjaik laknak a környékben, ezért választják a mi intézményünket. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél. Idősotthoni ellátás napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.


Elhelyezés/férőhely:
Jelenleg két- és háromágyas szobákban 29 idős személy részére biztosítunk elhelyezési lehetőséget.

Étkezés/ellátás:

    - napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)

    - az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)

    - napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal

    - egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését

    - egészségmegőrző programokon való részvétel


Szolgáltatások/programok:

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, egyéni gondozási tervek kidolgozásával, a hitélet gyakorlásának biztosítását, egyéni és csoportos megbeszéléseket, konfliktuskezelést, családi és társas kapcsolatok támogatását, a szolgáltatást igénybe vevők részére koruknak, egészségi állapotuknak képességeiknek, egyéni adottságaiknak megfelelően különböző tevékenységi programok szervezését. Ezen kívül többletszolgáltatások igényelhetőek, mint például fodrászat, pedikűr.
Rendszeres programjaink között szerepel a lakókkal közös piaclátogatás, kézimunkázás, de nagy sikere szokott lenni a játékos vetélkedőknek, közös tornáknak is. A névnapok, születésnapok megünneplését igény szerint közösen megtartjuk. Nyitott programjainkra szívesen látogatnak be a hozzátartozók is. A karácsonyi ünnepségünkön nagyon sok unoka, dédunoka szerepelt, hogy örömet szerezzenek idős lakóinknak. Legnagyobb sikerélmény számunkra, ha jókedvűnek, vidámnak látjuk az időseket. A családias hangulat és befogadó légkör megteremtését fontos célunknak tekintjük.


Oltalom Karitatív Egyesület
Idősek Otthona, Békéscsaba


Cím: 5600 Békéscsaba, Tábor u. 2.
Tel.: (06 66) 638 640
E-mail: oltalomotthon@t-online.hu
Vezető: Komlósiné Schlett Anikó