2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2012. március 20.
Speciális hajléktalan-ellátás

Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület

Intézmény neve: Speciális szükségletű hajléktalan személyek átmeneti ellátása

Főorvos: Dr. Olasz József 

Részlegvezető: Albert Zoltán

Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszám: (06-1) 210-5400/ 142

Férőhelyek száma: 21


A hajléktalanok gondozásában szerzett tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy többségük pszichésen sérült. A kilátástalanság elől olyan eszközökkel próbálnak menekülni, - alkohol, drog,- melyek által súlyos, nehezen gyógyítható pszichés/mentális károsodást szenvednek. A pszichiátriai ágyak számának drasztikus csökkenése és a szükséges utógondozó hálózat kiépítetlensége miatt pszichiátriai betegek nagy számban sodródnak a hajléktalanok népes táborába.

Saját megfigyelésünk szerint a hajléktalanok nagyobb része alkoholfüggő, legalább 30%-uk az ebből eredő testi (alkoholos eredetű máj és idegrendszeri károsodás) és pszichés-mentális tüneteket is megjeleníti (personopathia, delírium, praedelirium, atrophya cerebri,-cerebelli).

Függetlenül attól, hogy a mentális elváltozás milyen okból keletkezett, ezek az emberek alkotják a legesendőbb, legkiszolgáltatottabb rétegét a „hajléktalanok társadalmának”.


A hajléktalanok egészségügyi ellátása megszervezésének kezdekor arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezzel a nem is csekély létszámú réteggel nagyobb odafigyeléssel szükséges foglalkozni, hiszen a „hajléktalanok társadalmában” is speciális helyzetűeknek tekinthetőek. Amennyiben még lehetséges, rehabilitációjuk, illetve, ha ez nem lehetséges, legalább nagyobb védelmet, több törődést kell nyújtani nekik, speciális szükségleteik miatt.

A hajléktalanok ellátásában komoly tapasztalattal rendelkezünk a hajléktalan-ellátás „hőskorától”. Mára testi-lelki gyógyításukban is komoly tapasztalatot, eredményeket felmutatni tudó egészségügyi szakember gárdával rendelkező kórházi, ill. járóbeteg-ellátást nyújtó centrumot építettünk ki.

A hajléktalanok helyzetén való segítéshez jól működő külföldi programokat is tanulmányoztunk, s bár jó ötleteknek magunk sem vagyunk híján, megvalósitásukban komoly akadály a tevékenység alacsony állami finanszírozása, a pénzhiány.


Harminc ágyas kórházunkban kezelt pácienseink legalább 40%-a ennek a veszélyeztetettebb kör tagjának tekinthető. Szűk lehetőségeink ellenére a mindig legszembetűnőbb testi betegségeik gyógyítása mellett pszichés-mentális problémáik kezelésére is gondot fordítunk, melyben legkiválóbb munkatársunk, dr. Samu István pszichiáter, sok évtizedes pszichiáter, gondozó, rehabilitációs tapasztalat birtokában komoly támasz volt a munkánkban. Samu főorvos úr azonban idén nyáron visszavonult és jól megérdemelt pihenését tölti. Azonban nem maradtunk pszichiáter nélkül, mert ezt a munkát dr. Jánosik Judit pszichiáter szakorvos vette át.

 

2003-ban lehetőségünk nyílt 21 fő speciális gondozására, egy részleget tudtunk így a már működő korházunk mellett kialakítani pályázati támogatások segítségével. (Samu főorvos hozta létre az első ilyen jellegű gondozót a főváros XVI. kerületében a ’80-as években.).

Orvos-szakmai háttérként a fekvő-járóbeteg ellátást végző részlegünk végzi a munkát, Dankó u. 9. sz. központunkban.


A terápiás-foglalkoztatási lehetőség is adott, az évek óta jól működő kézműves terápiás foglalkozások révén, melyeket eddig is biztosítottunk a kórházban kezelt pácienseinknek, mérhető eredménnyel.


Györkönyben (Tolna megye) a Kék kereszttel közösen működtetett addictológiai-rehabilitációs részlegünkben további háttér lehetőségként mód van az esetleg még rehabilitálható személyek esélyeinek javítására, tovább- illetve átképzésük megvalósítására.

Reménységünk szerint az önálló életvezetés képessége a hajléktalan pszichiátriai betegeknél is legalább addig a szintig fejleszthető, hogy a későbbiekben eseti kontroll, illetve csekély mértékű szociális szakemberi segítség mellett kiszolgáltatottságuk jelentősen csökken, önfenntartási esélyük nő.


Külön szociális munkás segíti az osztályon ellátottak ügyeit, segíti fenntartani kapcsolatukat a társadalommal, gyökereikkel.


Jelentősebb javulás remélhető az alkohol függőség talaján kialakult állapotoknál, ahol gondos terápia mellett még két év elteltével is remélhető lényeges előrelépés, természetesen a kiváltó ok (alkohol) megszüntetése esetén!

Mivel a pszichiátriai betegek tartós-végleges elhelyezése a legkevésbé sem megoldott, (kb. 7 év a várakozás a bekerülésre) , az életben maradásra az egyedüli esélyt a bekerülésig csakis az ilyen jellegű gondozás adhatja, egyes esetekben pedig talán a bekerülést is szükségtelenné teheti.


Az osztályt folyamatosan töltjük fel. Napi háromszori étkezés biztosított. Egészségügyi állapotuk felmérése, illetve terápiájuk felállítása beérkezésükkor megtörténik. Orvosi megfigyelésük és ápolásuk folyamatos. Hetenként részt vesznek kézműves, valamint terápiás és csoportos foglalkozásokon, szeptembertől gyógytornász is segíti munkánkat. Ugyancsak terápiás céllal kulturális programokat, kirándulásokat szervezünk.