2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2016. január 19.
Családok Átmeneti Otthona

Fenntartó: Oltalom Karitatív Egyesület, Intézmény neve: Családok Átmeneti Otthona Intézményvezető: Borsányi Katalin, Cím: titkos, Telefonszám: (06-1) 314-0668, e-mail: anyaotthon@oltalom.hu, Férőhelyek száma: 28

 

A rendszerváltás éveiben, egyre több igény merült fel, gazdasági okok és családi konfliktusok miatt, hajléktalanná vált anyák és gyermekeik, együttes elhelyezésére.

Intézményünk 1993 januárjától működik. 2000-ig Fővárosi Önkormányzat volt a működtető. 2000 január 01-től az Oltalom Karitatív Egyesület a fenntartó.

A családok átmeneti otthona a gyermekvédelmi alapellátások rendszerébe tartozik. Fő profilunk az anyaotthoni elhelyezés. Az 1997. évi XXXI. Törvény kimondja, hogy „Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és emiatt el kellene választani a gyermeket a szülőjétől”

Anyaotthonunk elsődleges feladata a prevenció, a gyermek állami gondozásba vételének megakadályozása.

A felvételi kérelmek leggyakoribb okai a fellazult családi és társas kapcsolatok, a családban előforduló devianciák és agresszió, a lakhatás hiánya, elszegényedés.

Az otthonban 28 fő (12 anya, 16 gyermek) helyezhető el, 7 szobában. Rendelkezésre állnak a közös helyiségek: 2 konyha, 3 fürdőszoba, nagy kert, hiszen az intézmény családi házas övezetben működik. Ágyneműt, a főzéshez edényeket, a ház takarításához tisztítószert biztosítunk.

Az intézményünkben hosszú évek óta, jól összeszokott dolgozói team működik. Feladatainkat együttműködve, de önállóan, egyéni felelősséggel végezzük. Egyéni esetkezelés folyik, melynek során, egyénre szabott gondozási tervet készítünk. A kivezető utak, megoldási lehetőségek keresésében és megtalálásában a kliens elképzeléseit, terveit szem előtt tartva, vele együtt tevékenykedünk.

A felmerülő problémák megoldása érdekében, igyekszünk felgöngyölíteni a családi kapcsolatokat, és felkutatjuk azokat az intézményeket, melyek szintén segíthetnek a megoldásban.

Családgondozás keretében, egyéni gondozási- nevelési terv alapján biztosítjuk, illetve figyelemmel kísérjük a gyermeket egészséges testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését.