2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2017. június 27.
Impresszum - Csillagszálló kulturális utcalap

Csillagszálló kulturális utcalap

Kiadja az Oltalom Karitatív Egyesület
A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:  Göncz Árpád
Főszerkesztő: Pálfi Anna
Szerkesztő: Hradeczky Moni
Irodalmi szerkesztő: Weiner Sennyey Tibor

ISSN 1788-3105

Felelős kiadó: Oltalom Karitatív Egyesület 1086 Budapest, Dankó utca 9.
Iványi Gábor elnök
Szerkesztőség: 1086 Budapest, Dankó utca 13. Telefon: 06-20/470-3434,
e-mail: csillagszallo@gmail.com

Tördelési munkák: Kiss Barnabás
Nyomdai munkák: PrintPix Nyomda és Grafikai Stúdió.
Tipográfia és borító: Karikó Szabolcs. http://www.skariko.com/